Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis