Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Souhrn usnesení z 30. / 34. / schůze Rady města Náchoda konané dne 26. října 2015


Svolání valné hromady společnosti Beránek Náchod a. s.

Usnesení č. 34/1014/15 - rada města s c h v a l u j e požádat představenstvo společnosti Beránek Náchod a. s. o svolání valné hromady společnosti v nejbližším možném termínu za účelem uzavření nájemní smlouvy s novým provozovatelem a nájemcem hotelu U Beránka platné od 1. 12. 2015

Usnesení č. 34/1015/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města delegovat místostarostu města Ing. Tomáše Šuberta jako zástupce města Náchoda s mandátem hlasovat na valné hromadě společnosti Beránek Náchod a. s. pro uzavření nájemní smlouvy s novým provozovatelem a nájemcem hotelu U Beránka

Ing. Tomáš Šubert
1. místostarosta
Jan Birke
starosta 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 85325 návštěv