Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Souhrn usnesení z 36. / 40. / schůze rady města Náchoda konané dne 7. prosince 2015


Rozpočtová opatření

Usnesení č. 40/1131/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 219 až č. 224 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/135/2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - veřejná podpora de minimis

Usnesení č. 40/1132/15 - rada města s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/135/2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - veřejná podpora de minimis

Ing. Tomáš Šubert
místostarosta
Jan Birke
starosta 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 89547 návštěv