Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Souhrn usnesení ze 3. / 44. / schůze Rady města Náchoda konané dne 29. ledna 2016


Revitalizace zámeckého kopce v Náchodě - smlouva o právu provést stavbu

Usnesení č. 44/1282/16 - rada města s o u h l a s í
- s ukončením smlouvy o výpůjčce dohodou č.SFM/2602/2015
- s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu s Národním památkovým ústavem na akci "Revitalizace zámeckého kopce v Náchodě" a
s c h v a l u j e záměr pronájmu pozemků s Národním památkovým ústavem na akci "Revitalizace zámeckého kopce v Náchodě"

Miroslav B r á t
radní
Ing. Tomáš Š u b e r t
místostarosta 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 89547 návštěv