Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Starosta

starosta Jan BirkeJméno a příjmení: Jan Birke
Telefon: 491 405 200
Mob.: 731628305
E-mail: jan.birke@mestonachod.cz

Kancelář: Masarykovo nám. 40, 1. patro

Rok narození: 1969
Politická příslušnost: ČSSD


Kromě působnosti vymezené právními předpisy:

a) jedná jménem Města Náchoda ve všech věcech kromě pracovněprávních záležitostí zaměstnanců zařazených v úřadu
b) v rozsahu stanoveném tímto organizačním řádem zmocňuje k jednání jménem města místostarosty, tajemníka, případně další zaměstnance či zástupce
c) plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva, tajemníkovi úřadu a vůči strážníkům městské policie
e) organizuje zpravidla jedenkrát týdně poradu vedení úřadu, které se zúčastňují místostarostové, tajemník a v případě potřeby i vedoucí odborů nebo organizací zřízených městem
f) organizuje zpravidla jedenkrát týdně poradu vedení úřadu s vedoucími odborů a řediteli (jednateli) Technických služeb Náchod s.r.o. a Správy budov Náchod s.r.o.
g) schvaluje čerpání výdajů na dary, pohoštění a reprezentaci a propagaci města
h) odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města
ch) v případě nepřítomnosti tajemníka úřadu náleží jeho pravomoci starostovi. 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 89547 návštěv