Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Územní plán

Územní plán sídelního útvaru Náchod: zahrnuje tato katastrální území:
Náchod, Staré Město nad Metují, Bražec, Běloves, Babí u Náchoda, Pavlišov, Malé Poříčí, Lipí u Náchoda, Jizbice u Náchoda, Dobrošov.

Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o., Komenského 266, 500 03 Hradec Králové

Územní plán sídelního útvaru Náchod byl schválen dne 7.9.1998 usnesením zastupitelstva města č. III. Vyhláška č. 7 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Náchod

Změny ÚPSÚ Náchod byly projednány a schváleny : - Změna č. 1 ÚPSÚ Náchod schválena zastupitelstvem města dne 11.10.2004 usnesením č. III. b) - Obecně závazná vyhláška č. 4/2004
- Změna č. 2 ÚPSÚ Náchod schválena zastupitelstvem města dne 24.9.2007 usnesením č. V. b) - Opatření obecné povahy č. 2/2007, účinnost 10.10.2007
- Změna č. 3 ÚPSÚ Náchod schválena zastupitelstvem města dne 24.9.2007 usnesením č. V. a) - Opatření obecné povahy č. 1/2007, účinnost 10.10.2007
- Změna č. 4 ÚPSÚ Náchod schválena zastupitelstvem města dne 15.6.2009 usnesením č. III. a) - Opatření obecné povahy č. 2/2009, účinnost 7.7.2009
- Změna č. 6 ÚPSÚ Náchod schválena zastupitelstvem města dne 27.4.2009 usnesením č. III. a) - Opatření obecné povahy č. 1/2009, účinnost 20.5.2009
- Změna č. 7 ÚPSÚ Náchod schválena zastupitelstvem města dne 11.4.2011 usnesením č. II.q) - Opatření obecné povahy č. 1/2011, účinnost 2.5.2011
- Změna č. 15 ÚPSÚ Náchod schválena zastupitelstvem města dne 12.12.2011 usnesením č. II.q) - Opatření obecné povahy č. 2/2011, účinnost 30.12.2011
- Změna č. 5 ÚPSÚ Náchod schválena zastupitelstvem města dne 25.6.2012 usnesením č. II. c) - Opatření obecné povahy č. 1/2012, účinnost 19.7.2012
- Změna č. 14 ÚPSÚ Náchod schválena zastupitelstvem města dne 25.6.2012 usnesením č. II. d) - Opatření obecné povahy č. 2/2012, účinnost 19.7.2012
- Změna č. 9 ÚPSÚ Náchod schválena zastupitelstvem města dne 10.9.2012 usnesením č. II. c) - Opatření obecné povahy č. 3/2012, účinnost 27.9.2012
- Změna č. 13 ÚPSÚ Náchod schválena zastupitelstvem města dne 23. 6. 2014 usnesením č. II. h) - Opatření obecné povahy č. 1/2014, účinnost 10. 7. 2014

Elektronická verze územního plánu obsahuje výkres komplexního urbanistického návrhu se zapracovanými projednanými změnami.
Elektronická verze: - Územní plán (zip/9MB).

Městský úřad Náchod - odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel pro město Náchod, pořizuje v současné době nový územní plán pro celé správní území města Náchod. 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2016: 592555 návštěv