Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Obecně závazné vyhlášky


č. 1/2016


Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

č. 5/2015


Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

č. 4/2015


Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o výši koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

č. 3/2015


OZV č. 3/2015 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

č. 2/2015


OZV č. 2/2015 o zákazu požívání alkoholu na některých veřejných prostranstvích

č. 1/2015


OZV č. 1/2015, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství platná v území obvodu města Náchoda, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2011

č. 2/2014


Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob

č.1 /2014


Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o nakládání s komunálními odpady a se stavebním odpadem

č. 4/2013


Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů

č. 2/2013


Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství platná v území obvodu města Náchod

č. 1/2013


Obecně závazná vyhláška 1/2013 kterou se stanoví místa, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry

č. 1/2012


Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o zrušení obecně závazné vyhlášky města Náchoda

č. 12/2011


Obecně závazná vyhláška č. 12/2011, Jíž se zakazuje na území Náchoda provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály a technická hrací zařízení povolovaná podle § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

č. 11/2011


Obecně závazná vyhláška č.11/2011 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů

č. 10/2011


Obecně závazná vyhláška č. 10/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

č. 7/2011


Obecně závazná vyhláška č. 7/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství platná v území obvodu města Náchod

č. 4/2011


Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku ze psů platná v území obvodu města Náchod

č. 3/2011


Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku ze vstupného platná v území obvodu města Náchod

č. 2/2011


Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství platná v území obvodu města Náchod

č. 1/2011


Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity platná v území obvodu města Náchod

č. 2/2010


Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

č. 1/2009


Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2008

č. 1/2006


Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2006, Požární řád města Náchoda

č. 2/2005


Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Náchodem

č. 1/2005


Obecně závazná vyhláška č 1/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.2/2004 O stanovení příspěvku na pobyt dítěte v MŠ, ŠD a ŠK zřizovaných městem Náchodem pro školní rok 2004-2005

č. 4/2004


Obecně závazná vyhláška č. 4/2004, o závazných částech změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Náchod

č. 3/2004


Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2003, o udržování čistoty a pořádku ve městě

č. 3/2003


Obecně závazná vyhláška č. 3/2003, o povinné ochranné deratizaci ve městě

č. 2/2003


Obecně závazná vyhláška č. 2/2003, o udržování čistoty a pořádku ve městě

č. 1/2002


Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2002, o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích

č. 2/2001


Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 2/2001, o koeficientu růstu nájemného z bytu

č. 1/2001


Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2001, o zrušení obecně závazné vyhlášky Města Náchoda

č. 2/2000


Obecně závazná vyhláška č. 2/2000, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky Města Náchoda

č. 1/2000


Obecně závazná vyhláška č. 1/2000, kterou se vydává požární řád Města Náchoda

č. 7/1998


Vyhláška č. 7/1998, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru - 1998

č. 6/1998


Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 6/1998, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj v úplném znění

č. 5/1998


Obecně závazná vyhláška č. 5/1998, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/1998, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

č. 1/1998


Vyhláška č. 1/1998, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

1997


Vyhláška ze dne 20.června 1997, o placeném stání na místních komunikacích

č. 7/97


Vyhláška č. 7/97, kterou se stanovuje městská zóna s omezením provozu zdrojů znečišťování - 1997

1993


Vyhláška o městské policii v Náchodě - 1993

 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 89547 návštěv