Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Jednání Zastupitelstva města Náchoda - živě

V pondělí 12. prosince 2016 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 16. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.Přímý přenos z jednání zastupitelstva můžete živě sledovat na této internetové stránce.
Vaše zařízení bohužel nepodporuje naše video.


P r o g r a m :
1/ Rozpočet města na rok 2017
2/ Majetkoprávní úkony obce
3/ Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě
4/ Územní plán Náchod - pořízení změny č.1
5/ Smlouva o výpůjčce projektové dokumentace na akci Zámecký kopec - srdce města Náchoda
6/ Změna usnesení ZM ze dne 20.6.2016
7/ Smlouva o úvěru r.č. 99016427671
8/ Příslib revolvingového úvěru 2017
9/ Dodatky ke smlouvám 2016
10/ Smlouvy o poskytnutí dotací
11/ Rozpočtová opatření
12/ Smlouva o veřejných službách s dopravcem CDS s.r.o.Náchod a Smlouva o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým a městem Náchodem
13/ Nový informační navigační systém
14/ Rekonstrukce veřejného stadionu Hamra v Náchodě - ETAPA II.
15/ Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku PO
16/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
17/ Nabídka k prodeji - hasičská cisterna a nákladní automobil speciální
18/ Volba člena finančního výboru
19/ Kontrolní výbor ZM - zprávy z provedených kontrol
20/ Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZM na rok 2017
21/ Propočet nákladů na komunální odpad na rok 2017
22/ Diskuse
23/ Závěr


 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 75731 návštěv