Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

19.9.2016   Jednání Zastupitelstva města Náchoda - živě


V pondělí 19.září 2016 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 14. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.

 

- Živé vysílání - spustit

 


P r o g r a m :
1/ Majetkoprávní úkony obce
2/ Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
3/ Rozbor hospodaření za I. pololetí 2016
4/ Bytové domy Harmonie I a Harmonie II - souhlas s provedením prací
5/ Dodatky ke zřizovacím listinám PO MŠ, Náchod, Vítkova Sportovní zařízení města Náchoda
6/ Smlouvy o poskytnutí dotací
7/ Smlouvy o úvěru
8/ "WORLD INVEST", v.o.s. - vyúčtování smluvní pokuty 9/ Náchodská Prima sezóna
10/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
11/ Rozpočtová opatření
12/ Volba přísedícího Okresního soudu v Náchodě
13/ Diskuse
14/ Závěr

 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2016: 1174798 návštěv