Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

9.5.2016   Jednání Zastupitelstva města Náchoda - živě


V pondělí 9. května 2016 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 13. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.

 

- Živé vysílání - spustit

 


P r o g r a m :
1/ Majetkoprávní úkony obce
2/ Přerozdělení dotací z „programu pro poskytování dotací právnickým a fyzických osobám na podporu sportu" pro rok 2016
3/ Smlouvy o poskytnutí dotací - sport
4/ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje
5/ Závěrečná zpráva o realizaci IPRM zóny
6/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/95/2016
7/ Smlouva o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/131/2016
8/ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/3/2016 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
9/ Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku PO za rok 2015
10/ Rozpočtová opatření
11/ Vyřazení a odpis nerealizované projektové dokumentace, odpis pohledávek, vyřazení majetku PO
12/ Dohoda o úhradě družné částky
13/ Smlouva o uzavření smluv budoucích s CDS s.r.o. Náchod
14/ Pojmenování komunikace na p.p.č 1268/8 v k. ú. Náchod
15/ Delegování zástupce města na valnou hromadu Beránek Náchod a. s.
16/ DSO Kladská stezka
17/ Diskuse
18/ Závěr

 

 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2016: 478597 návštěv