Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

12.12.2016   Jednání Zastupitelstva města Náchoda - živě


V pondělí 12. prosince 2016 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 16. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.

 

- Živé vysílání - spustit

 


P r o g r a m : 
 

1/ Rozpočet města na rok 2017

2/ Majetkoprávní úkony obce

3/ Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě

4/ Územní plán Náchod - pořízení změny č.1

5/ Smlouva o výpůjčce projektové dokumentace na akci  Zámecký kopec - srdce města Náchoda

6/ Změna usnesení ZM ze dne 20.6.2016

7/ Smlouva o úvěru r.č. 99016427671

8/ Příslib revolvingového úvěru 2017

9/ Dodatky ke smlouvám 2016

10/ Smlouvy o poskytnutí dotací

11/ Rozpočtová opatření

12/ Smlouva o veřejných službách s dopravcem CDS s.r.o.Náchod a Smlouva o vzájemné

spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým

 a městem Náchodem

13/ Nový informační navigační systém

14/ Rekonstrukce veřejného stadionu Hamra v Náchodě     -   ETAPA II.

15/ Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku PO

16/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

17/ Nabídka k prodeji - hasičská cisterna a nákladní automobil  speciální

18/ Volba člena finančního výboru   

19/ Kontrolní výbor ZM - zprávy z provedených kontrol

20/ Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZM na rok 2017

21/ Propočet nákladů na komunální odpad na rok 2017    

22/ Diskuse

23/ Závěr

 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 75731 návštěv