Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

18.12.2015   Město Náchod vydalo novou publikaci - Velká encyklopedie osobností Náchoda - TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK


Ve čtvrtek 17. prosince 2015 byla za účasti místostarosty Tomáše Šuberta, PhDr. Václava Sádla (jednoho z autorů) a celé řady hostů, kteří se na vzniku knihy podíleli, pokřtěna v obřadní síni náchodské radnice nová publikace s názvem Velká encyklopedie osobností Náchoda, jejímiž autory jsou zmíněný PhDr. Václav Sádlo a Mgr. Lydia Baštecká. 

 

Kniha přináší 600 medailonů již nežijících osobností se vztahem k Náchodu ze všech oblastí života, od nejstarších dob až po současnost. Odborník zde najde spoustu nových, dosud nikde nepublikovaných informací. Laika zase potěší řada zajímavostí. Celek dotváří 1280 barevných a černobílých snímků. Náchod jako přirozené centrum kraje předních národních spisovatelů Boženy Němcové, Aloise Jiráska, Egona Hostovského či Josefa Škvoreckého doposud žádnou takovou ucelenou publikaci neměl. Autoři PhDr. Václav Sádlo a Mgr. Lydia Baštecká, dlouholetí ředitelé hlavních náchodských paměťových institucí, se snažili za nezištné a obětavé pomoci širokého kolektivu dalších vlastivědných pracovníků Velkou encyklopedií osobností Náchoda tento nedostatek v rámci daných možností odstranit. Kniha s atraktivní obálkou grafika Mgr. A. Petra Vlčka a neméně atraktivním obsahem v grafické úpravě Radovana Krtičky byla s tradiční velkou péčí vytištěna v Tiskárnách B.N.B., spol. s r.o. ve Velkém Poříčí. Velká encyklopedie je formátem opravdu velká a má bez obsahu 377 stran. Je reprezentativní, zároveň však obsahově seriózní a kvalitní. Vydavatelem je Město Náchod, které dává tímto počinem najevo, že se stará nejen o současné dobré podmínky života ve městě, ale že nezapomíná ani na jeho historii a lidi, kteří ji vytvářeli, a jejichž odkaz máme dnes šanci zdárně rozvíjet. Na jejich památku a pro náš vlastní prospěch.

 

Kniha je k dostání v Městském informačním centru (Masarykovo nám čp. 1) a v Knihkupectví Horová (v Palackého ulici) za cenu 605 Kč a věříme, že se stane milým vánočním dárkem nejen pro náchodské občany.


Další představení publikace široké veřejnosti je naplánováno na středu 20. ledna 2016 od 19.00 hodin ve velkém sále Městského divadla dr. J. Čížka v rámci literárně hudebního večera s názvem Žili, byli v Náchodě... aneb Encyklopedie osobností se představuje.

Poděkování za podíl na Velké encyklopedii osobností Náchoda patří těmto osobám:

Mgr. Drahomíra Benešová - V období let 2013 a 2014 se významně zasloužila o prosazení záměru vydat encyklopedii náchodských osobností a z titulu své funkce i z vlastního kulturního zájmu se o projekt zajímala a podporovala ho. Osobně úspěšně žádala o finanční přispění kraje, respektive hejtmana Lubomíra France. Sama také navrhla doplnění některých osobností, které v původním návrhu autorů nebyly.
Bc. Martin Hurdálek - Dlouhodobě a zcela nezištně fotografoval pro oba autory řadu objektů v terénu a exponáty či dokumenty v muzeu i v archivu. Vždy byl ochoten kamkoli přijet vlastním autem a nelitoval času pro pořízení dobrého snímku. Nejkvalitnější fotografie v encyklopedii pocházejí z jeho objektivu.
Radovan Krtička - Výběr tohoto grafika tiskárnou se ukázal být dobrým tahem. V časovém presu zvládl během jednoho měsíce úkol, který se zdál být nezvladatelný, a pracoval někdy i 14 hodin denně. Velmi dobře a vstřícně spolupracoval s oběma autory. Zdařilá grafická úprava publikace je jeho dílem.
Bc. A. Petr Vlček - Tento profesionální grafik se bez jakéhokoli nároku na honorář ujal grafického a výtvarného ztvárnění obálky a vnitřních titulních stran encyklopedie. Vypracoval na žádost vedení města několik obdobných variant. Finální zvolená varianta je originální a nápaditá a plně vystihuje obsah a pojetí knihy.
Antonín a Vladimír Brátovi - dva ze tří společníků z tiskárny B.N.B. Velké Poříčí má spolu se svými spolupracovníky velkou zásluhu na včasném vytištění rozměrné publikace tak, aby se stihla dostat na předvánoční trh. V situaci, kdy jiné tiskárny považovaly zakázku v daném termínu za neuskutečnitelnou, tiskárna Brát - Novotný - Brát vynaložila všechny síly na to, aby nejen splnila termín, ale odvedla práci v tradičně výborné kvalitě.  
PhDr. Jaroslav Čáp - za lektorování encyklopedie, zajišťování pramenů a literatury pro encyklopedii
PhDr. Olga Hostovská-Castiellová - lektorování částí encyklopedie
Mgr. Alena Čtvrtečková - lektorování částí encyklopedie a spolupráce na její obrazové části
Mgr. Blanka Nešetřilová - spolupráce na bibliografii a obrazové dokumentaci encyklopedie
Marek Vašíček - spolupráce na bibliografii encyklopedie
PhDr. Jana Hofmanová - lektorování částí encykklopedie
Alžběta Spíšková - spolupráce na obrazové části encyklopedie
Ludmila Píšová - lektorování částí encyklopedie
Bc. Martin Tesař - lektorování částí encyklopedie
Lubor Šušlík - účastník druhého a třetího odboje - daroval náchodskému muzeu kolekci miniatur naší armády doby první republiky (cca 1700 položek). Tento soubor je na Dobrošově dlouhodobě vystavován a zvyšuje tak jeho atraktivitu.

Marek Sádlo - technická pomoc při závěrečné přípravě encyklopedie do tiskárny (počítačová příprava obrazové dokumentace)

 

 

Publikace byla vydána s pomocí finančního příspěvku Královehradeckého kraje. 

logo

 

 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 89547 návštěv