Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

11.1.2016   Některé změny spojené s novelou zákona o cestovních dokladech účinné od 1. 1. 2016


Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní pas bude možné na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten obecní úřad obce s rozší- řenou působností, u kterého občan požá- dal o vydání cestovního pasu. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude převzetí cestovního pasu zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí cestovního pasu.

Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se na žádost vydá ve lhůtě do 6 pracovních dnů cestovní pas s biometrickými údaji s platností na 10 let, občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let.

V tomto případě bude možné hotový doklad převzít pouze v místě podání žá- dosti. Správní poplatek za vydání cestovního pasu s biometriskými údaji ve lhůtě do 6 pracovních dnů činí 4000 kč, pro ob- čany mladší 15 let 2000 kč. Zároveň se zrušuje vydávání cestovních pasů bez biometrických údajů ve zkrácené lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti na 6 měsíců.

 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 85325 návštěv