Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

15.1.2016   Starostové proti záměru průzkumu a těžby uranu a zemního plynu v česko-polském pohraničí (Oblast Krkonoše až Orlické hory)


Představitelé dobrovolných svazků obcí DSO Broumovsko, DSO Policko - starostové a zastupitelé dotčených obcí i zástupci občanských iniciativ v česko-polském pohraničí se ve čtvrtek 14. ledna 2016 sešli v Božanově, aby prodiskutovali nebezpečí průzkumu či těžby uranu a metanu na polské straně. Setkání se zúčastnili také poslanci Parlamentu ČR a starostové Náchoda Jan Birke a Trutnova Ivan Adamec. Většina z přítomných má bohaté zkušenosti s odmítnutím průzkumu a těžby břidlicových plynů v roce 2012.

Diskutovalo se za účasti zástupce ministerstva životního prostředí, CHKO Broumovsko, VaK Náchod, a. s. a koalice STOP HF především o nutnosti ochrany podzemních vod v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Polická křídová pánev (CHOPAV PKP).

„Vzhledem k tomu, že se jedná o přeshraniční problém, vyzvali jsme i občanské iniciativy na české straně, aby vstoupily do kontaktu na této úrovni s partnery na polské straně. Sami starostové mají velmi omezené možnosti ovlivnit procesy na polském území, proto je třeba komunikovat na všech úrovních", uvedl v úvodu jednání Jan Birke.

Cílem setkání bylo důrazně upozornit polskou stranu, že v průběhu minulých čtyř let občané české části příhraničního území jednoznačně odmítli průzkum i těžbu břidlicových plynů právě z důvodu její nebezpečnosti pro udržení jakosti přeshraničních vod a to jak povrchových, tak podzemních. V případě záměru průzkumu či těžby uranu a metanu budou starostové opět postupovat jednotně a zásadně jej odmítají.

Ochrana podzemních vod je do budoucna prioritou bez ohledu na vedení státní hranice. Voda v této lokalitě patří k nejčistším zdrojům podzemní vody ve střední Evropě a představuje bohatství s ničím nesrovnatelné. Na české straně je využívána k zásobování až 150 tis. obyvatel regionu. Je také stáčena jako kojenecká s distribucí nejen do celé ČR, ale i na Slovensko a do Polska! Dotčené území na české straně rovněž disponuje mimořádnými přírodními a krajinnými hodnotami, které jsou předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace v celém regionu. Proto je nezbytné tyto hodnoty chránit.

Starostové se dohodli na společném postupu a v závěru jednání podepsali deklaraci proti záměru průzkumu a těžby uranu a metanu v česko-polském pohraničí. Tento dokument je přílohou této zprávy. Následně bude přeložen do polského jazyka, aby mohl být k dispozici představitelům samospráv pro předání informace polským kolegům.

„Tuto problematiku je nezbytně nutné otevřít také na vládní a mezinárodní úrovni, oslovíme proto ministra zahraničních věcí a ministra životního prostředí, aby nám pomohli jasně vymezit nedotknutelnost příhraničních oblastí a jasně stanovit, co se ve vztahu k našemu území v pohraničí smí a co ne", uvedl Ivan Adamec.

  V závěru se přítomní starostové dohodli na následujících krocích: - překlad deklarace do polského jazyka pro usnadnění šíření informace na polské straně,  - bude vyvolána schůzka na uvedené téma s ministrem zahraničních věcí a ministrem životního prostředí za účasti starostů Broumova, Božanova, Trutnova, Náchoda a Police n. M., - bude oslovena těžařská firma na polské straně pro získání dalších informací.

 

Starostové proti záměru průzkumu a těžby uranu a zemního plynu v česko-polském pohrani


Přílohy:

- Deklarace - podpisy     (3718_8941594041.pdf / 0,7 MB)
 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2016: 478597 návštěv