Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

27.1.2016   Co dalšího na Komendě


 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

1.3.2016 od 16 do 18 hodin se uskuteční Den otevřených dveří na 2.stupni naší ZŠ. Srdečně zveme nejen budoucí „šesťáky' a jejich rodiče.

 

 

V únorovém čísle NZ odkazujeme na článek o projektu 9.D. Zde je slíbený příspěvek v plném znění.

 

O ALTERNATIVNÍCH ZDROJÍCH ENERGIE ALTERNATIVNĚ A S ENERGIÍ

Spíše nežli prostory školy připomínala v prosinci učebna fyziky na ZŠ Komenského divadelní jeviště, přednáškovou aulu vědeckého ústavu, či karnevalovou show.

Na scéně jsme mohli kromě zahloubaně se tvářících postav v bílých pláštích vidět třeba i Červenou Karkulku, odborný seminář vystřídal komponovaný pořad pro předškoláky a došlo i na zdánlivě nemožnou hádku jednotlivých elektráren, které velmi přesvědčivě vyzdvihovaly nejen svoje výhody, ale zejména pak nevýhody svých konkurentek.

Není vůbec divné, pokud Vám budou výše uvedená spojení připadat poněkud nesourodá. Ve skutečnosti jde o pouhý nástin toho, jak originálně a kreativně přistoupilo osazenstvo třídy 9.D k zadanému projektu ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE, který proběhl v rámci výuky chemie a fyziky.

Konečné prezentace nashromážděných informací o daném problému však byly pouhou pomyslnou třešinkou na dortu. V rámci projektu museli žáci zvládnout laboratorní úlohu, poprat se s pracovním listem a daný problém ztvárnit také po stránce výtvarné.

Uchopit tak široké téma, shromáždit informace z různých zdrojů, dodat zajímavosti, které danou látku „okoření" i odlehčí a podat vše tak, aby se divák nenudil, to už vyžaduje od každého člena skupiny pořádný kus práce, zodpovědnosti a fantazie.

Je milé vidět, jak se děti pomalu učí zvládat nečekané situace, jak jsou schopny rozdělit si role ve skupině tak, aby vynikly silné stránky každého z nich, či sledovat, jak se pomalu rozvíjí dialog „herce" s publikem.  Mohly jsme tiše (a po vystoupení samozřejmě i hlasitě) obdivovat, jak se velmi nenápadně podařilo „nahodit" spolužáka, který ztratil nitku při svém vystoupení, či asertivně přerušit svého kolegu v případě, že se odchýlil od tématu.

O úplném zakončení projektu však budeme mluvit až v jarních měsících, kdy je v plánu návštěva vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové a uvedení některých vystoupení pro spolužáky z nižších ročníků. Ale o tom zase někdy příště.

Držíme palce na další projekty a přejeme, ať jsou minimálně tak úspěšné, jako byl tento.

Mgr. Vladimíra Schneiderová a Mgr. Jana Voborníková

 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 89547 návštěv