Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

15.4.2016   Svoz velkoobjemových rostlinných odpadů


Ilustrační fotoMěsto Náchod zajišťuje v letošním roce, stejně jako vloni, pro občany sběr a svoz odpadů, které vznikají při údržbě zahradní zeleně. V jarních a podzimních měsících bude na vybraných stanovištích přistaven velkoobjemový kontejner s obsluhou, kam budou moci občané odkládat rostlinný velkoobjemový odpad ze zahrad, tj. ořezané větve, listí, posečenou trávu atd. Místa a časy přistavení jsou uvedeny v Harmonogramu svozu odpadu pro rok 2016 (viz příloha). Kontejner bude na místě přistaven v určený čas a zdrží se zhruba 30 minut. V případě, že dojde k naplnění kontejneru dříve, bude odvezen i před uplynutím této doby.

 

Občané, kteří budou chtít tuto službu využít, musejí v určenou dobu předat odpad přímo obsluze kontejneru a řídit se jejími pokyny, je zakázáno odpad vysypat na stanovišti mimo kontejner a mimo dobu určenou ke sběru. Sběrná stanoviště budou kontrolována a takové jednání bude postihováno pokutou. Při předávání odpadů obsluze občané neplatí žádné další poplatky, sběr a svoz objemných rostlinných odpadů je hrazen z místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem na území města Náchoda. V rámci této služby mohou občané předávat pouze rostlinný velkoobjemový odpad ze zahrad, jiný velkoobjemový odpad (nábytek, elektroodpad, stavební odpad atd.) nebude obsluhou přijímán, neboť svoz těchto odpadů je pravidelně zajišťován v dubnu a říjnu. Samozřejmě zůstává zachována možnost předání odpadu přímo na sběrném dvoře města Náchoda. Případné další informace podají pracovníci odboru životního prostředí - tel. 491 405 463.


Přílohy:

- Termíny svozu objemného rostlinného odpadu ze zahrad (větve, listí, tráva atd.)     (3790_40989845.pdf / 0,26 MB)
- Jednorázový svoz nebezpečných a objemných odpadů     (3790_778891247.pdf / 0,2 MB)
 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 89547 návštěv