Dnes
Teplota: 0.5 °C

11.9.2019   Údržba pozemku města

Zasláno: 11.9.2019
Zveřejněno: 11.9.2019

Obsah:
Dobrý den.
Chceme požádat o posečení pozemku č. 325/2 v k.ú. Bražec a zároveň o posečení krajnic přilehlé komunikace v ulici Za Řekou. Dříve na tomto pozemku byla pěkná udržovaná louka, nyní zarůstá různými nálety. Také zde pracovníci "Lesy města Náchod" uložili část vytěžených stromů, víc jak rok zde toto dříví hnije, co na to správný hospodář?
Předem děkujeme za provedenou údržbu.
Za obyvatele ulice Za Řekou J.Šourková.

Zpracováno:

Předáno k vyjádření paní Bc. Brandejsové, odborné pracovnici správy zeleně.


Vyjádření:
16.9.2019

Dobrý den,

město Náchod již v letošním roce okraj komunikace Za Řekou posekalo a opětovně je  sečení okrajů této komunikace naplánováno na měsíc září. Práce budou tedy provedeny každým dnem.

Sečení louky na levé straně této komunikace neplánujeme. Z důvodu přibývajících období sucha necháváme některé méně zatížené lokality bez sečí. Mezi taková prostranství byl zařazen i tento pozemek.

Prostor slouží také jako manipulační plocha pro hospodaření v lese. O uloženém dříví správce lesů města samozřejmě ví, ale bohužel v dnešní době kůrovcové kalamity není pro dřevo odbyt. Pokud byste měli zájem o koupi tohoto dřeva, kontaktujte Lesy města Náchoda, spol. s r.o.,  jako správce městských lesů.  

 

S pozdravem

Andrea Brandejsová, odbor životního prostředí - správa zeleně

 

 

17.9.2019

Dobrý den,

předmětný pozemek vždy sloužil jako manipulační plocha a skládka dřeva pro lesní pozemek za řekou (dříve majetek pana Kopáčka). Jelikož nelze z prostorových důvodů vytěžené dřevo skladovat na jiném místě, bude toto místo využíváno k tomuto účelu i v budoucnu.

 

K uloženému dřevu:

- nachází se tam cca 10 m3 kvalitativně podřadného (palivového) dřeva, v současnosti obtížně prodejného z důvodu probíhající kůrovcové kalamity

- pokud by měl někdo zájem o jeho odkup, může kontaktovat přímo Lesní správu Lesů města Náchoda, spol. s r.o.

V současné době se i v okolních lesních porostech plánuje kůrovcová těžba. Pokud o dřevo nikdo z místních neprojeví zájem, jakmile ho bude dostatek na odvozní soupravu, dřevo bude odvezeno.

 

S pozdravem

Bc. Veverka L.

Tel. 606610648

Lesy města Náchoda, spol. s r.o.

 u_1253.jpg
a_1253_81055710.jpg