Dnes
Teplota: 17.3 °C

Souhrn usnesení z 19. / 151. / schůze Rady města Náchoda konané 15. května 2018

Doložení dokumentace ke konkursnímu řízení

Usnesení č. 151/4062/18 - rada města v y ř a z u j e z konkursního řízení na ředitele/ku Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345 uchazečku, která byla vyzvána k doplnění náležitostí k přihlášce do konkursního řízení, pokud ji nedodá do doby konání konkursního řízení (31.5.2018)

Miroslav B r á t
místostarosta
Jan B i r k e
starosta