Dnes
Teplota: 15.1 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 16. / 20. / schůze Rady města Náchoda konané dne 19. června 2015


"Dešťová kanalizace pro výstavbu RD V Kalhotách - 1. část"


Usnesení č. 20/702/15 - rada města s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu "Dešťové kanalizace pro výstavbu RD V Kalhotách" na stavební parcele č. 41 v katastrálním území Bražec, v obci Náchod, s p. Věrou Hofmannovou, bytem U Kočovny 40, 547 01 Náchod
Ing. Tomáš Šubert
místostarosta
Jiří Maršík
radní