Dnes
Teplota: 17.4 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení ze 4. / 45. / schůze Rady města Náchoda
konané dne 1. února 2016


Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 45/1283/16 - rada města s c h v a l u j e č. 3699 - zveřejnění záměru převodu - směny - části městského pozemku č. 633/1 katastrální území BělovesIng. Tomáš Š u b e r t
místostarosta
Jan B i r k e
starosta