Dnes
Teplota: 7.3 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 18. / 59. / schůze Rady města Náchoda konané dne 6. června 2016


Námitky, Města Náchoda, ve věci územního řízení o umístění stavby s názvem "Novostavba bytového domu v ul. Dobrošovská v Náchodě" Usnesení č. 59/1803/16 - rada města s o u h l a s í

s podáním Námitek účastníka, Města Náchoda, ve věci územního řízení o umístění stavby s názvem "Novostavba bytového domu v ul. Dobrošovská v Náchodě"Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta