Dnes
Teplota: 11.3 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 37. / 78. / schůze Rady města Náchoda konané dne 10. listopadu 2016


Rolba na úpravu ledové plochy na zimním stadionu Náchod

Usnesení č. 78/2225/16 - rada města r u š í
zadávací řízení veřejné zakázky "Rolba na úpravu ledové plochy na zimním stadionu Náchod" v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Usnesení č. 78/2226/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í, že nebude možné obdržet přislíbenou dotaci

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Jan Birke
starosta