Dnes
Teplota: 12.1 °C

Souhrn usnesení z 12. / 95. / schůze Rady města Náchoda konané 23. března 2017

Změna termínu vzdání se funkce ředitele Základní školy T. G. Masaryka Náchod

Usnesení č. 95/2665/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í změnu termínu vzdání se funkce ředitele ZŠ T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 Mgr. Romana Odvářky k 30.6.2017

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starostka