Dnes
Teplota: 13.4 °C

Souhrn usneseníze 4. schůze Rady města Náchoda konané 30. listopadu 2018

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 4/100/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 9704/2018 - uzavření nájemní smlouvy č. SMF/3232/2018 se společností MUDr. Jiří Tříska s.r.o., IČO 07462590, v předloženém znění. Smlouva se týká pronájmu prostorů sloužících k podnikání, které jsou součástí jednotky č. 738/200 ve druhém nadzemním podlaží budovy polikliniky čp. 738 v ulici Němcové v Náchodě, na stavební parcele č. 2781/1 v katastrálním území Náchod o celkové výměře 60,62 m2, které budou využity za účelem výkonu lékařské praxe. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1.1.2019 do 31.12.2023. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 50.808,- Kč/rok s každoročním navýšením o inflaci stanovenou ČSÚ

Rozpočtová opatření od 30.11.2018

Usnesení č. 4/101/18 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 107 až č. 110 a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí daná rozpočtová opatřeníJan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta