Dnes
Teplota: -1.4 °C

Souhrn usnesení ze 2. / 9. / schůze Rady města Náchoda konané 22. ledna 2019

Rozpočtová opatření od 30.11.2018

Usnesení č. 9/219/19 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 123 a č. 124 a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí daná rozpočtová opatřeníJan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta