Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Vzdělávání v eGON centru

loga
CZ.1.04/4.1.00/40.00002


Aktuality

BŘEZEN 2012
Elearningem Přístupnost webových stránek 1.3.-31.3.2012 76 osob ORP

ÚNOR 2012
Elearningem Základní registry ve veřejné správě 1.2.-29.2.2012 91 osob ORP

Prezenčně Seznam orgánů veřejné moci 8.2.2012 4 osoby ORP

LEDEN 2012
Elearningem Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 1.1.-31.1.201 18 osob ORP

Prezenčně Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 4.1.2012 5 osob ORP

PROSINEC 2011
Elearningem Informační systém datových schránek 1.12.-31.12.2011 1 osoba obec I typu

Elearningem Autorizovaná konverze dokumentů 1.12.-31.12.2011 1 osoba obec I typu

Elearningem Obecné základy práce s portálem CzP 1.12.-31.12.2011 1 osoba obec I typu

Prezenčně Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 15.12.2011 5 osob ORP

LISTOPAD 2011
Prezenčně Úvod do el.spisových služeb, praktická práce s ESS II 1.11.2011 12 osob ORP

Prezenčně Úvod do el.spisových služeb, praktická práce s ESS II 3.11.2011 12 osob ORP

Prezenčně Úvod do el.spisových služeb, praktická práce s ESS II 4.11.2011 10 osob ORP

Prezenčně Úvod do el.spisových služeb, praktická práce s ESS II 8.11.2011 15 osob ORP

Elearningem Přístupnost webových stránek 9.11.-30.11.2011 1 osoba ORP

Prezenčně Úvod do el.spisových služeb, praktická práce s ESS II 10.11.2011 11 osob ORP

Prezenčně Úvod do el.spisových služeb, praktická práce s ESS II 11.11.2011 11 osob ORP

Prezenčně Úvod do el.spisových služeb, praktická práce s ESS II 15.11.2011 6 osob ORP

Prezenčně Úvod do el.spisových služeb, praktická práce s ESS II 18.11.2011 8 osob ORP

Prezenčně Úvod do el.spisových služeb, praktická práce s ESS II 22.11.2011 5 osob ORP

Prezenčně Úvod do el.spisových služeb, praktická práce s ESS II 24.11.2011 7 osob ORP

ŘÍJEN 2011
Prezenčně GIS v eGovernmentu - Digitální mapa veřejné správy 4.10.2011 7 osob ORP

Prezenčně Úvod do el.spisových služeb, praktická práce s ESS II 20.10.2011 12 osob ORP

Prezenčně Úvod do el.spisových služeb, praktická práce s ESS II 21.10.2011 11 osob ORP

Prezenčně Úvod do el.spisových služeb, praktická práce s ESS II 25.10.2011 12 osob ORP

Prezenčně Úvod do el.spisových služeb, praktická práce s ESS II 27.10.2011 13 osob ORP

ZÁŘÍ 2011
Elearningem Seznam orgánů veřejné moci 1.9.-30.9.2011 127 osob ORP

Prezenčně Seznam orgánů veřejné moci 15.9.2011 4 osoby ORP

SRPEN 2011
Elearningem CzechPOINT - Agendy pro ISDS I - aktualizace 2011 1.8.-31.8.2011 1 osoba ORP

Elearningem Informační gramotnost v podmínkách eGOvernmentu 1.8.-31.8.2011 1 osoba ORP

Elearningem CzechPOINT - Agendy pro ISDS I - aktualizace 2011 1.8.-31.8.2011 125 osob ORP

ČERVENEC 2011
Prezenčně GIS v eGovernmentu - Digitální mapa veřejné správy 20.7.2011 7 osob I obce

ČERVEN 2011
Prezenčně GIS v eGovernmentu - Digitální mapa veřejné správy 21.6.2011 11 osob ORP

Prezenčně GIS v eGovernmentu - Digitální mapa veřejné správy 23.6.2011 11 osob ORP

Prezenčně GIS v eGovernmentu - Digitální mapa veřejné správy 28.6.2011 12 osob ORP

KVĚTEN 2011
Elearningem CzechPOINT - Živnostenský rejstřík podání živ.úřadu - aktualizace 1.5.-31.5.2011 12 osob ORP - živnost.odbor

Elearningem Informační systém datových schránek II 1.5.-31.5.2011 1 osoba ORP

Elearningem CzechPOINT - Evidence obyvatel II 1.5.-31.5.2011 1 osoba II obce

Prezenčně Informační systém datových schránek II 11.5.2011 4 osoby I obce

DUBEN 2011
Prezenčně PowerPoint pro začátečníky 13.4.2011 4 osoby obce I.a 2 os ORP

Prezenčně Excel pro začátečníky 20.4.2011 4 osoby obce I.a 2 os ORP

BŘEZEN 2011
Typ školení Téma Den - termín Proškoleno

Elearningem Informační gramotnost v podmínkách eGovernmentu 01.03.-31.03.2011 139 osob ORP

ÚNOR 2011
Typ školení Téma Den - termín Proškoleno

Elearningem Práce s datovými úložišti 01.02.-10.03.2011 138 osob ORP

Prezenčně Informační gramotnost v podmínkách 36 osob obce I.a II
eGovernmentu 17.02.2011 typu+ORP

LEDEN 2011
Typ školení Téma Den - termín Proškoleno

Elearningem Zpracování osobních údajů ve veř. správě 01.0.1-02.02.2011 145 osob ORP
Elearningem GIS v eGovernmentu-Digitální mapa veř.správy 01.01.-31.01.2011 41 osob ORP
Prezenčně Word pro začátečníky 12.01.2011 5 osob ORP
Ekearningem PowerPoint pro začátečníky 01.01. -31.01.2011 1 osoba ORP

PROSINEC 2010
K 01.01.2011 bylo v níže uvedených termínech proškoleno

Typ školení Téma Den - termín Proškoleno
Elearningem Czech POINT - Evidence obyvatel II. 01.10.-30.11.2010 1 osoba - I.obce spr.obv

Prezenčně Administrativní bezpečnost
a certifikační politika 18.10.2010 4 osoby - I.obce spr.obv

LISTOPAD 2010
K 01.12.2010 bylo v níže uvedených termínech proškoleno Typ školení Téma Den - termín Proškoleno Elearningem Czech POINT - Evidence obyvatel II. 01.10.-30.11.2010 1 osoba - I.obce spr.obv ŘÍJEN 2010
eGON centrům budou zpřístupněny v jejich LMS ELEV následující kurzy:
Informační systém datových schránek II (časová dotace 16 hodin)
- Kurz obecně představuje ISDS, jeden modul je věnován praktickému použití datové schránky.

GIS v eGovernmentu - Digitální mapa veřejné správy (časová dotace 8 hodin)
- Seznámíte se základní problematikou a strategií vybudování GIS (geografický informační systém), který bude sloužit pro potřeby agend a informačních systémů veřejné správy. Digitální mapa veřejné správy bude hlavním zdrojem jednotných a aktuálních informací pro složky Integrovaného záchranného systému ČR.
k 01.11.2010 bylo v níže uvedených termínech proškoleno
Typ školení Téma Den - termín Proškoleno
Elearningem Práce s elektronickými dokumenty
a jejich dlouhodobé ukládání 01.10.-31.10.2010 155 osob -MěÚ Náchod
Elearningem Základní legislativa v oblasti
eGovernmentu 01.10.-31.10.2010 155 osob -MěÚ Náchod


ZÁŘÍ 2010
V nejbližší době bude eGON centrům zpřístupněn v jejich LMS ELEV následující kurz:
Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (časová dotace 30 hodin)
- Vymezuje pojmy osobní údaje, citlivé osobní údaje aj., vysvětluje legislativu vztahující se k problematice ochrany osobních údajů. Názorně ukazuje příklady, jak s těmito údaji správně nakládat.

k 01.10.2010 bylo v níže uvedených termínech proškoleno

Typ školení Téma Den - termín Proškoleno
Prezenčně Administrativní bezpečnost
a certifikační politika 24.9.2010 5 osob - I.obce spr.obv.

SRPEN 2010
k 01.09.2010 bylo v níže uvedených termínech proškoleno

Typ školení Téma Den - termín Proškoleno
Prezenčně Úvod do elektronických spisových
služeb, praktická práce s ESS-GINIS 11.8.2010 10 osob - MěÚ Náchod

Prezenčně Úvod do elektronických spisových
služeb, praktická práce s ESS-GINIS 18.8.2010 6 osob - I.obce spr.obvodu

ČERVENEC 2010
Institutem pro místní správu Praha byly zveřejněny v elearningovém prostředí ELEV dva nové (prozatím neakreditované) kurzy
- Práce s elektronickými dokumenty a jejich dlouhodobé ukládání
- Základní legislativa v oblasti eGovernmentu

k 01.08.2010 bylo v níže uvedených termínech proškoleno

Typ školení Téma Den - termín Proškoleno
elearning Czech POINT - Evidence obyvatel II. 1.7.2010 - 31.8.2010 1 osoba - I.obec spr.obvodu

ČERVEN 2010
Se změnou zákona o evidenci obyvatel byly do elearningového systému ELEV zařazeny nové kurzy Evidence obyvatel a Evidence obyvatel II., ve kterých se mohou proškolit úředníci matrik a správního oddělení.

k 01.07.2010 bylo v níže uvedených termínech proškoleno Typ školení Téma Den - termín Proškoleno
elearning PowerPoint pro začátečníky 31.5.2010 - 31.7.2010 1 osoba - MěÚ Náchod

prezenční Obecné základy Czech POINT 9.6.2010 2 osoby - I.obce správního
- aktualizační kurz 2010 obvodu

elearning Czech POINT - Evidence obyvatel 17.6.2010 - 31.7.2010 18 osob - MěÚ Náchod, I.a
II.obce správního obvodu
prezenční Zaručený elektronický podpis 28.6.2010 5 osob - I.obce správ. obvodu,
- modul II školská zařízení

KVĚTEN 2010
k 01.06.2010 bylo v níže uvedených termínech proškoleno
Typ školení Téma Den - termín Proškoleno

elearning Obecné základy Czech POINT 1.5.2010 - 30.6.2010 2osoby - MěÚ Náchod a II.obec
- aktualizační kurz 2010
elearning Czech POINT - Nové agendy 1.5.2010 - 30.6.2010 1 osoba - MěÚ Náchod

elearning Úvod do eLearningu pro studující 4.5.2010 - 30.6.2010 3 osoby - MěÚ Náchod

DUBEN 2010
eGON cenrum ORP Náchod podalo informaci obcím a zřizovaným organizacím ve svém správním obvodu o chystaných kurzech v souvislosti s vybudováním technologického centra a zřízením hostované elektronické spisové služby
k 01.05.2010 bylo v níže uvedených termínech proškoleno
Typ školení Téma Den - termín Proškoleno
elearning WORD pro začátečníky 1.2.2010 - 31.5.2010 2 osoby - MěÚ Náchod
elearning EXCEL pro začátečníky 1.2.2010 - 31.5.2010 4 osoby - MěÚ Náchod

elearning Úvod do elearningu pro studující 1.2.2010 - 3.5.2010 149 osob - MěÚ Náchod a ZO Náchod
prezenční Zaručený elektronický podpis (modul II) 12.4.2010 4 osoby - I. obce správního obvodu

BŘEZEN 2010

 • eGON cenrum ORP Náchod odevzdalo první monitorovací zprávu k projektu „Vzdělávání v eGON centrech ORP" (k 29.03.2010 předáno na MVČR)

k 01.04.2010 bylo v níže uvedených termínech proškoleno

Typ školení Téma Den - termín Proškoleno

prezenčně CzechPOINT - Obecné základy s portálem CP 08.03.2010 2 osoby - I.obce spr obvodu

CzechPOINT - Katastr nemovitostí

CzechPOINT - Rejstřík trestů

prezenčně CzechPOINT- autoriz.konverze dokumentů 24.03.2010 2 osoby - I.obce spr obvoduÚNOR 2010

 • v eGON cenru ORP Náchod se připravují podklady pro první monitorovací zprávu k projektu „Vzdělávání v eGON centrech ORP"

k 01.03.2010 bylo v níže uvedených termínech proškoleno

Typ školení Téma Den - termín Proškoleno

elearning Informační systém datových schránek 01.11.-06.02.2010 24 osob - II.obce spr obvodu

elearning CzechPOINT-autoriz..konverze dokumentů 01.11.-06.02.2010 11 osob - II.obce spr obvodu

elearning Zaručený elektronický podpis 01.11.-06.02.2010 16 osob - II.obce spr obvoduLEDEN 2010

 • Institut pro místní správu Praha připravuje do systému ELEV kurz Základní legislativa v oblasti eGovernmentu s časovým fondem 4 hodin.

k 01.02.2010 bylo v níže uvedených termínech proškoleno

Typ školení Téma Den - termín Proškoleno

elearning Excel pro začátečníky 20.10.-31.01.2010 9 osob - MěÚ Náchod a I.a II.obce spr.obvodu

elearning Word pro začátečníky 21.10.-31.01.2010 11 osob - MěÚ Náchod a

I.a II.obce spr.obvoduPROSINEC 2009

 • Institut pro místní správu Praha připravuje kurz „Úvod do elektronických spisových služeb, praktická práce s ESS" - kurz je v připomínkovém řízení, prozatím není akreditovaný.
 • Dále je připraven kurz Administrativní bezpečnost a certifikační politika. Kurz obsahuje mj.modul o administraci účtu CzechPOINT s podrobným popisem postupu.

k 01.01.2010 bylo v níže uvedených termínech proškoleno

Typ školení Téma Den - termín Proškoleno

elearning CzechPOINT - katastr nemovitostí 01.11.-31.01.2010 2 osoby - II.obce spr obvodu

elearning Úvod do elektronických služeb 09.11.-31.01.2010 3 osoby - MěÚ Náchod a

II.obce spr obvoduLISTOPAD 2009

 • 12.října 2009 se konala v prostorách Divadla Dr.J.Čížka porada starostů obcí správního obvodu Náchod s představiteli jednotlivých odborů MěÚ Náchod. Hlavním bodem porady byla prezentace pracovníků eGON centra na téma „Datové schránky od 01.11.2009 v obcích a na MěÚ Náchod" a uvedení programu vzdělávání na rok 2010 v souvislosti se zaváděním el.spisových služeb na obce z výzvy 06 Technolgická centra a eSSL ORP Náchod.

Součástí prezentace bylo školení o ISDS a o zavádění systému CzechPOINT v obcích.

 • 19.-.23.10. proběhl update LMS ELEV. Byly implementovány některé dílčí úpravy, export termínu kurzu do tabulky CSV a jiné.

k 01.12.2009 bylo v níže uvedených termínech proškoleno

Typ školení Téma Den - termín Proškoleno

elearning Zaručený elektronický podpis. 10.08.-15.11.2009 155 osob - MěÚ Náchod a I.a II.obce spr.obvodu

elearning CzechPoint - Služby ISDS II. 16.09.-06.02.2010 7 osob - MěÚ Náchod a I.a II.obce spr.obvodu

elearning Vidimace a legalizace 14.10.-31.01.2010 7 osob - MěÚ Náchod a I.a II.obce spr.obvoduŘÍJEN 2009

 • 4. září se konala vprostorách učebny eGON centra ORP schůzka a školení vedoucích odborů MěÚ Náchod na Informační systém datových schránek v návaznosti na elektronickou spisovou službu. Vedoucí odborů byli mj. seznámeni sharmonogramem spouštění datové schránky Města Náchoda.
 • k8.10. bylo do systému ELEV za všechny ORP Královéhradeckého kraje přijato 1707 přihlášek kjednotlivým kurzům.Královéhradecký kraj se tak umístil na třetím místě vpočtu podaných přihlášek na elearningová školení ihned po Moravskoslezském kraji a Středočeském kraji.
 • 19.- 23.10. bude probíhat update LMS ELEV, který přinese nové funkcionality sytému

k 01.11.2009 bylo v níže uvedených termínech proškoleno

Typ školení Téma Den - termín Proškoleno

prezenční Informační systém datových schránek 01.10.2009

CzechPOINT - autoriz.konverze dokumentů

Zaručený elektronický podpis 4 osoby - I..obce spr.obvodu

prezenční Informační systém datových schránek 06.10.2009

CzechPOINT - autoriz.konverze dokumentů

Zaručený elektronický podpis 5 osob - I.obce spr.obvoduZÁŘÍ 2009

k 01.10.2009 bylo v níže uvedených termínech proškoleno

Typ školení Téma Den - termín Proškoleno

prezenční Informační systém datových schránek 04.09.2009 18 osob - MěÚ Náchod

prezenční Informační systém datových schránek 15.09.2009 32 osob - MěÚ Náchod

prezenční Informační systém datových schránek 22.09.2009 6 osob - I.a II obce spr.obvodu

prezenční Informační systém datových schránek 24.09.2009

CzechPOINT - autoriz.konverze dokumentů

Zaručený elektronický podpis 17 osob - MěÚ Náchod

prezenční Informační systém datových schránek 29.09.2009

CzechPOINT - autoriz.konverze dokumentů

Zaručený elektronický podpis 4 osoby - I.obce spr.obvodu

prezenční Informační systém datových schránek 30.09.2009

CzechPOINT - autoriz.konverze dokumentů

Zaručený elektronický podpis 4 osoby - I.aII.obce spr.obvoduSRPEN 2009

k 01.09.2009 bylo v níže uvedených termínech proškoleno

Typ školení Téma Den - termín Proškoleno

elearning Informační systém datových schránek 04.06.-15.11.2009 158 osob - MěÚ Náchod a I.a II.obce spr.obvodu

elearning CzechPoint -autoriz. konverze dokumentů 22.06.-15.11.2009 156 osob - MěÚ Náchod a I.a II.obce spr.obvodu

elearning Nebojme se žádosti 2 aneb výzva OP LZZ 03.07.-31.12.2009 2 osoby - MěÚ Náchod a č.40 pro vzdělávání v eGON centrech I.obce spr.obvodu

elearning CzechPoint - Agendy pro ISDS I. 03.07.-31.01.2009 10 osob - MěÚ Náchod a I.a II.obce spr.obvoduČERVENEC 2009

k 01.08.2009 bylo v níže uvedených termínech proškoleno

Typ školení Téma Den - termín Proškoleno

elearning CzechPoint - seznam kval.dodavatelů 25.05.-30.10.2009 5 osob - MěÚ Náchod a I.obce spr.obvodu

elearning CzechPoint - rejstřík trestů 25.05.-30.10.2009 3 osoby - MěÚ Náchod a I.obce spr.obvodu

elearning CzechPoint - katastr nemovitostí 25.05.-30.10.2009 5 osob - MěÚ Náchod a I.obce spr.obvodu

elearning CzechPoint - obchodní rejstřík 25.05.-30.10.2009 7 osob - MěÚ Náchod a I.obce spr.obvodu

elearning CzechPoint - živnostenský rejstřík 25.05.-30.10.2009 3 osoby - MěÚ Náchod a I.obce spr.obvodu

elearning Nebojme se žádosti aneb k CzechPOINTu 25.05.-30.10.2009

snadno a rychle 2 osoby - MěÚ Náchod a I.obce spr.obvou

elearning CzechPoint - insolventní rejstřík 25.05.-30.10.2009 2 osoby - MěÚ Náchod a I.obce spr.obvodu

elearning Základní kompetence manažera 25.05.-30.10.2009 1 osoba - MěÚ Náchod vzdělávání eGON centra

elearning CzechPoint - bodové hodnocení řidiče 25.05.-30.10.2009 3 osoby - MěÚ Náchod a I.obce spr.obvodu

elearning Práce s LMS ELEV 25.05.-30.10.2009 2 osoby - MěÚ Náchod a I.obce spr.obvodu

elearning Obecné základy s portálem CzechPoint 25.05.-30.10.2009 5 osob - MěÚ Náchod a I. a II.obce spr.obvodu

elearning CzechPoint - registr účastníků provozu 25.05.-30.10.2009 2 osoby - MěÚ Náchod a Modulu autogramů ISOH I.obce spr.obvoduČERVEN 2009

k 01.07.2009 bylo v níže uvedených termínech proškoleno

Typ školení Téma Den - termín Proškoleno

prezenční Informace práce s portálem CzechPoint 02.06.2009 5 osob -I.obce správního obvodu

a datové schránky dopoledne

prezenční Informace práce s portálem CzechPoint 02.06.2009 6 osob - MŠ a ZŠ spr.obvodu

a datové schránky odpoledne

prezenční Informace práce s portálem CzechPoint 03.06.2009 6 osob - MŠ a ZŠ spr.obvodu

a datové schránky dopoledne

prezenční Informace práce s portálem CzechPoint 03.06.2009 6 osob - MŠ a ZŠ spr.obvodu

a datové schránky odpoledne

prezenční Informace práce s portálem CzechPoint 04.06.2009 4 osoby - MěÚ Náchod + 1 obec

a datové schránky dopoledne

prezenční Informace práce s portálem CzechPoint 04.06.2009 6 osob - MŠ a ZŠ spr.obvodu

a datové schránky odpoledne

prezenční Informace práce s portálem CzechPoint 08.06.2009 6 osob - MŠ a ZŠ spr.obvodu

a datové schránky dopoledne

prezenční Informace práce s portálem CzechPoint 08.06.2009 6 osob - MŠ, ZUŠ a ZŠ spr.obv.

a datové schránky odpoledne

prezenční Informace práce s portálem CzechPoint 09.06.2009 6 osob - II.obce správ.obvodu

a datové schránky dopoledne

prezenční Informace práce s portálem CzechPoint 09.06.2009 6 osob - MŠ a ZŠ spr.obvodu

a datové schránky odpoledne

prezenční Informace práce s portálem CzechPoint 10.06.2009 7 osob - II.obce spr.obvodu

a datové schránky odpoledne

prezenční Informace práce s portálem CzechPoint 10.06.2009 6 osob - II a I.obce spr.obvodu

a datové schránky dopoledne

prezenční Informace práce s portálem CzechPoint 11.06.2009 6 osob - I.obce spr.obvodu

a datové schránky

prezenční Informace práce s portálem CzechPoint 16.06.2009 4 osoby - I. Obce spr.obvodu

a datové schránky

prezenční Informace práce s portálem CzechPoint 18.06.2009 5 osob - II.obce spr.obvodu

a datové schránky

prezenční Informace práce s portálem CzechPoint 23.06.2009 8 osob - I.obce spr.obvodu

a datové schránky

prezenční Informace práce s portálem CzechPoint 25.06.2009 7 osob - I.obce spr.obvodu

a datové schránkyKVĚTEN 2009

k 01.06.2009 bylo v níže uvedených termínech proškoleno

Typ školení Téma Den - termín Proškoleno

prezenční Informace o eGovernmentu

a práce s portálem CzechPoint 19.05.2009 5 osob - MěÚ Náchod

prezenční Informace o eGovernmentu

a práce s portálem CzechPoint 21.05.2009 5 osob - MěÚ Náchod

prezenční Informace o eGovernmentu

a práce s portálem CzechPoint 26.05.2009 6 osob - MěÚ NáchodeGON centrum - základní informace o projektu vzdělávání

Vzdělávání v eGON centru ORP Náchod je individuálním projektem, který je financován

z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

eGON centrum ORP Náchod zajistí školení pro vlastní úředníky, vlastní zaměstnance, členy zastupitelstva a zaměstnance zřizovaných organizací. Dále pak spádově úředníky obcí základního typu a úředníky obcí s pověřeným obecním úřadem, členy zastupitelstev těchto obcí a zaměstnance jimi zřizovaných organizací.

Dotace na vzdělávání v eGON centru ORP

Finanční prostředky na vzdělávání jsou čerpány na základě výzvy č.40 - Výzva pro předkládání IP 4.1 - Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností

Text výzvy http://www.osf-mvcr.cz/file/195

Specifické cíle projektu:

* snaha o vyšší efektivitu vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj úředníků úřadů územních samosprávných celků ve spádové oblasti ORP Kraslice, včetně jejich volených zastupitelů.

* aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb.

* Zmírnit regionální rozdíly v poskytování veřejných služeb a zajistit jejich adekvátní dostupnost

* Zvýšit transparentnost a otevřenost úřadů územních samosprávných celků.

Způsobilé výdaje projektu

Metodika způsobilých výdajů OP LZZ je uvedena v příloze Desatera č. D5

Výdaje projektu jsou uznatelné 3 měsíce před předložení projektu na Odbor strukturálních fondů MV ČR

Do způsobilých výdajů projektu lze zařadit:

* Alikvotní část nákladů na provoz PC učebny (plyn, voda, el. energie, odpisy základních prostředků)

* Odměna úředníka kraje či ORP zajišťujících administrativu a organizaci vzdělávání nebo činnost eGON Centra

* Odměna lektora (kalkulovaná v hodinové sazbě v rozpětí 300-400,- Kč/hod., resp. se bude jednat o cenu v místě a čase obvyklou)

* Pořízení služby na zajištění didaktické techniky nebo její přímé pořízení, amortizace majetku (didaktická technika neinvestičního charakteru)

* Pořízení studijních podpor

* Publicita a auditeGON centrum - Školení

Školení je určeno pouze pro:

 1. Územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené příspěvkové organizace a jejich zaměstnance (tj. města, obce - zastupitele, zaměstnance obecních a městských úřadů, ZŠ, MŠ a další právnické osoby zřízené nebo založené územními samosprávnými celky - obcemi a městy).
 2. Správní úřady (např. stavební úřad, matrika, přestupková komise) a zaměstnance těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované těmito úřady a jejich zaměstnance.

Výše uvedení zájemci o školení musí být ze správního obvodu obce s rozšířenou působností Náchod (celkem 35 obcí).

Formy školení:

 1. Prezenční forma
 2. Forma e-learningu

1.Prezenční forma

Nabídku prezenčních kurzů naleznete na

http://elev.institutpraha.cz/regman/nachod.html

s tím, že kurz je označen jako prezenční.

Přihlášení

Přihlásit se lze telefonicky na číslo 491 405 467, nebo na e_mailu na a.maresova@mestonachod.cz. Pro přihlášení si prosím připravte následující přihlašovací údaje:

 • Obec
 • Příslušnost k organizaci (obecní úřad, ZŠ, MŠ apod.)
 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Vaše kontaktní údaje - telefon (nejlépe mobilní) + e-mail
 • Název a termín vybraného kurzu

Školení budou probíhat ve skupinách

pro max. 20 účastníků ve specializované učebně v budově MěÚ Palachova č.p. 1303 (také okresní soud) Náchod , ve II.poschodí. Je zde možnost provádět praktický nácvik některých dovedností u určitých kurzů.

Minimální počet účastníků je 4, nebo - pokud nebude skupina naplněna, vyhrazuje si pořadatel právo kurz zrušit - o náhradním termínu budete informováni na Vašich kontaktních telefonech či e-mailech

Předpokládaná časová dotace každého kurzu cca 4-8 hodin (bude vždy uvedeno u každého kurzu).

2.Forma e-learningu

Je určena pro všechny, kteří máte zkušenost s prací na PC a dáváte přednost studiu ve Vámi zvoleném prostředí (třeba doma) i čase (kdykoli - večer, v noci, brzy ráno), jak dlouho chcete a navíc rádi využíváte možnosti opakovaně se vracet k jednotlivým částem probíraného tématu.

Výběr kurzu v elearningu

Nabídka kurzů je zveřejněna na adrese:

http://elev.institutpraha.cz/regman/nachod.html

Do těchto kurzů je třeba se přihlásit podle níže uvedeného postupu.

Výběr a přihlášení do prvního kurzu - registrace:

Pokud se přihlašujete poprvé, vyberete si Vámi požadovaný kurz. Následně se Vám zobrazí prázdný registrační formulář, který je třeba vyplnit. Poté kliknete na tlačítko Přihlásit se na kurz. Manažer vzdělávání obdrží informaci o této skutečnosti. Požadovaný kurz Vám schválí a po té obdržíte přihlašovací údaje (jméno a heslo) na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Na další kurzy je možno se přihlásit až po obdržení těchto přihlašovacích údajů.

Výběr a přihlášení do druhého a každého dalšího kurzu:

Pokud se budete přihlašovat k dalším kurzům, použijte vždy přihlašovací údaje získané při registraci prvního kurzu. Zadáním těchto údajů se Vám registrační formulář předvyplní a Vy pouze stisknete tlačítko Přihlásit se na kurz. Manažer vzdělávání Vám zvolený kurz potvrdí a informaci o schválení kurzu obdržíte na e-mailovou adresu. Od této chvíle budete mít kurz přístupný.

Studium vybraných kurzů

Studium vybraných kurzů je k dispozici na adrese:

http://elev.institutpraha.cz/prihlaseni.html

Zobrazí se úvodní stránka s nadpisem ELEV / eLearning. Zde je třeba vždy zadat přihlašovací údaje (jméno a heslo), které jste obdrželi při registraci a kliknout na tlačítko Přihlásit.

Nyní se nacházíte ve výukovém prostředí ELEV. Vaše kurzy si zobrazíte kliknutím na odkaz Moje kurzy.

 • Každý kurz je zakončen vydáním osvědčení o absolvování (k jeho získání není třeba absolvovat žádný test znalostí).
 • Každý kurz má svého „tutora" (tj. odborného garanta), který Vám bude odpovídat na Vaše případné dotazy, které mu zašlete pomocí formuláře ve výukovém prostředí ELEV (jiná forma dotazování je nepřípustná).
 • Do již absolvovaného kurzu je možno se kdykoli vrátit a projít si ho znovu, aniž byste se do něj museli znovu přihlašovat, a to do doby oficiálního ukončení kurzu (datum je uvedeno u každého kurzu).

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Alenu Marešovou , tel: 491 405 467,GSM: 739 548 971 , e-mail: a.maresova@mestonachod.cz

Přejeme Vám hodně úspěchů ve studiu a těšíme se na setkání s Vámi!!!Vzdělávání v eGON centru ORP Náchod v datech

Žádost o finanční podporu z OP LZZ byla podána dne 29.6.2009

Vzdělávání v eGON centru Náchod bylo zahájeno dne 19.5.2009

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 12.11.2009

Monitoring : první monitorovací zpráva březen 2010

SOUPIS CELKOVÝCH HODIN PREZENČNÍHO a ELEARNINGOVÉHO ŠKOLENÍ eGON centra ORP NÁCHOD do 28.2.2010

POČET absolvovaných kurzů CELKEM do 1.3.2010

970

ODŠKOLENO HODIN CELKEM do 1.3.2010

7156

ODŠKOLENO ČLOVĚKO / DNŮ CELKEM do 1.3.2010

894,5

Elearningové školení v systému ELEV do 28.2.2010

Název elearningového

Počet absolvovaných

Časový

Odškoleno

Kurzu

kurzů

fond

hodin

celkem

kurzu

Czech POINT - Seznam Kvalifikovaných dodavatelů (eGON)

5

1

5

Czech POINT - Rejstřík trestů (eGON)

3

2

6

Czech POINT - Katastr nemovitostí (eGON)

7

2

14

Czech POINT - Živnostenský rejstřík a podání živnostenskému úřadu (eGON)

3

2

6

Czech POINT - Obchodní rejstřík (eGON)

7

1

7

Czech POINT - Insolvenční rejstřík (eGON)

2

1

2

Czech POINT - Bodové hodnocení řidiče (eGON)

3

2

6

Obecné základy práce s portálem Czech POINT (eGON)

11

4

44

Czech POINT - Registr účastníků provozu Modulu autovraků ISOH (eGON)

2

2

4

Informační systém datových schránek (eGON)

182

8

1456

Czech POINT - Autorizovaná konverze dokumentů (eGON)

167

8

1336

Czech POINT - Agendy pro ISDS I. (eGON)

10

4

40

Zaručený elektronický podpis (eGON)

171

8

1368

Czech POINT - Služby ISDS II (eGON)

7

6

42

Vidimace a legalizace (eGON)

7

8

56

Excel pro začátečníky (eGON)

9

24

216

Word pro začátečníky (eGON)

11

24

264

POČET absolvovaných kurzů elearning

607

ODŠKOLENO HODIN CELKEM (elearning)

4872

ODŠKOLENO ČLOVĚKO / DNŮ (elearning)

609

Prezenční školení do 28.2.2010

Název prezenčního

Počet

Časový

Odškoleno

Kurzu

kurzů

fond

hodin

celkem

kurzu

Czech POINT - Autorizovaná konverze dokumentů (Prezenčně)

38

4

152

Informační systém datových schránek (Prezenčně)

173

8

1384

Obecné základy práce s portálem Czech POINT (Prezenčně)

117

4

468

Zaručený elektronický podpis (Prezenčně)

35

8

280

POČET absolvovaných kurzů prezenčně

363

ODŠKOLENO HODIN CELKEM (prezenčně)

2284

ODŠKOLENO ČLOVĚKO / DNŮ (prezenčně)

285,5


 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 89547 návštěv