Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

27.2.2012   Nezapomeňte uhradit poplatek za odpad na rok 2012 včas! Vyplatí se to…


 

Pro kalendářní rok 2012 je v platnosti obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která stanovuje sazbu místního poplatku za komunální odpad na částku 500 Kč za osobu.

 

Při platbě ročního poplatku do 31. 3. 2012 získáte stejně jako v loňském roce slevu 10% ze základní sazby, můžete tedy zaplatit jen 450 Kč.

 

Nejpozději musí být poplatek uhrazen do 30. 9. 2012.

 

Od 1. 10. 2012 bude neuhrazený poplatek navýšen o 50%. 

 

Jak poplatek uhradit?

 

bezhotovostním převodem na účet č. 19337551/0100 vedený u Komerční banky, a. s., variabilní symbol - rodné číslo poplatníka, specifický symbol - číslo domu, složenkou nebo hotově na Městském úřadu v Náchodě na adrese Němcové 2020 (vedle polikliniky) - v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin, v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin.

 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 89547 návštěv