Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Tajemnicestarosta Jan BirkeJméno a příjmení: - Mgr. Hana Mílová
Telefon: 491 405 205
E-mail: (hana.milova@mestonachod.cz)

Kancelář: Masarykovo nám. 40, 1. patro

Kromě působnosti vymezené právními předpisy:

a) zabezpečuje podle pokynů starosty plnění usnesení a dalších rozhodnutí RM a ZM a rozhodnutí porady vedení, ukládá jejich plnění vedoucím odborů a dalším zaměstnancům, kontroluje jejich plnění
b) zajišťuje úkoly v přenesené působnosti města vyplývající ze zvláštních zákonů
c) plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se všemi zaměstnanci města zařazenými v úřadu a stanovuje jim plat d) řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města zařazených do úřadu
e) řídí a koordinuje činnost jednotlivých odborů prostřednictvím jejich vedoucích
f)) plní úkoly správce podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
g) koordinuje styk zaměstnanců úřadu s médii a poskytuje médiím informace za úřad
h) vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád úřadu
ch)v případě nepřítomnosti tajemníka náleží jeho pravomoc starostovi.
i) provádí řídící kontrolu v souladu s organizačním opatřením - Systém finanční kontroly.
 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 89547 návštěv