Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Odbor obecní živnostenský úřad

Aktuality odboruOmezení provozu Odboru obecní živnostenský úřad Náchod dne 16.6.2016

13.6.2016   Omezení provozu Odboru obecní živnostenský úřad Náchod dne 16.6.2016

Městský úřad, odbor Obecní živnostenský úřad informuje podnikatele o tom,že ve čtvrtek 16.června 2016 bude z důvodu celodenního školení omezen provoz úřadu.


Informace o změnách v plnění povinností osob vůči správci daně

23.5.2016   Informace o změnách v plnění povinností osob vůči správci daně

Dne 1.1.2015 nabyl účinnosti zákon č. 267/2014 Sb., kterým se změnil zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, mj. v části třinácté i zákon č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon).


Informace k mimosoudnímu urovnání spotřebitelských sporů

20.5.2016   Informace k mimosoudnímu urovnání spotřebitelských sporů

Městský úřad, odbor Obecní živnostenský úřad Náchod informuje podnikatele i spotřebitele o tom, že zákonem č. 378/2015 Sb. došlo s účinností od 1. 2. 2016 k novele zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v oblasti vztahující se k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů.


PYROTECHNIKA - upozornění na přechodné období zákona č.206/2015 Sb.

19.5.2016   PYROTECHNIKA - upozornění na přechodné období zákona č.206/2015 Sb.

Městský úřad , odbor Obecní živnostenský úřad Náchod upozorňuje podnikatele, kteří se zabývají prodejem zábavní pyrotechniky, na platný zákon č.206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (pyrotechnický zákon).


INFORMACE O NOVELE ZÁKONA O ZEMĚDĚLSTVÍ

18.12.2014   INFORMACE O NOVELE ZÁKONA O ZEMĚDĚLSTVÍ

Městský úřad Náchod,odbor Obecní živnostenský úřad informuje podnikatele,kteří podnikají na základě osvědčení zemědělského podnikatele podle zákona č.252/1997 Sb.o zemědělství,v platném znění (zemědělský zákon...


POZOR NA NABÍDKY „KATALOGOVÝCH“ SPOLEČNOSTÍ K „REGISTRACI“ ŽIVNOSTENSKÝCH  OPRÁVNĚNÍ !!!

17.12.2014   POZOR NA NABÍDKY „KATALOGOVÝCH“ SPOLEČNOSTÍ K „REGISTRACI“ ŽIVNOSTENSKÝCH OPRÁVNĚNÍ !!!

Městský úřad,odbor Obecní živnostenský úřad Náchod v poslední době zaznamenal zvýšenou aktivitu tzv.“katalogových“ společností, spočívající v nabízení údajného „zaregistrování“ podnikatelské činnosti v údajném podnikatelském rejstříku oproti úhradě určité částky za tento úkon.


INFORMACE O NOVELE ZÁKONA O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ S  ÚČINNOSTÍ OD 1.1.2015

16.12.2014   INFORMACE O NOVELE ZÁKONA O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ S ÚČINNOSTÍ OD 1.1.2015

Městský úřad,odbor Obecní živnostenský úřad Náchod informuje podnikatele o tom,že dne 1.1.2015 nabude účinnosti zákon č.140/2014 Sb.,kterým se mění zákon č.455/1991 Sb.o živnostenském podnikání,ve znění pozdějších předpisů.


Kdo nepožádal o koncesi na prodej lihovin, nesmí od 17. 4. lihoviny ani nabízet ani prodávat...

23.4.2014   Kdo nepožádal o koncesi na prodej lihovin, nesmí od 17. 4. lihoviny ani nabízet ani prodávat...

Městský úřad Náchod, odbor Obecní živnostenský úřad, již dříve opakovaně informoval o novele zákona č. 455/1991 (živnostenský zákon), která zavedla podnikatelům, zabývajícím se prodejem lihu a lihovin povinnost získat na tuto činnost koncesi.


Prodejcům lihu a lihovin se krátí čas!

2.4.2014   Prodejcům lihu a lihovin se krátí čas!

Městský úřad Náchod,odbor Obecní živnostenský úřad již dříve opakovaně informoval o novele zákona č.455/1991 Sb.o živnostenském podnikání ...


Omezení provozu odboru Obecní živnostenský úřad dne 24.01.2014

23.1.2014   Omezení provozu odboru Obecní živnostenský úřad dne 24.01.2014

Městský úřad odbor Obecní živnostenský úřad informuje podnikatele o tom, že dne 24.01.2014(pátek) bude provoz odboru omezen z důvodů plánované odstávky informačního systému Rejstříku živnostenského podnikání. V pondělí 27.01.2014 bude již provoz bez omezení.
 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2016: 1016766 návštěv