Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

6.1.2012   Upozornění k ohlašování produkce a nakládání s odpady


 

Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán"), upozorňuje ohlašovatele, že podle ustanovení § 82 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že od 1.1.2012 se ohlašovací povinnost vůči orgánům veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle § 39 odst. 2 zákona o odpadech (Hlášení o produkci a nakládání s odpady) plní prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.

 

         V praxi to znamená, že od 1.1.2012 správní orgán již nemůže přijímat hlášení v listinné podobě a podání tohoto hlášení pouze v listinné podobě znamená nesplnění ohlašovací povinnosti.

 

         Bližší informace o integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) a jeho využívání se nacházejí na http://www.ispop.cz  , kde je uveden správný postup ohlašovatele při podávání hlášení (návody, FAQ atd.) a kontaktní údaje na provozní podporu.

 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 89547 návštěv