Dnes
Teplota: 10.4 °C

Čtvtek, 8.4.2021Jak ZUŠ funguje distančně?

Jak ZUŠ funguje distančně?


Jak jednoduše charakterizovat současnou distanční výuku?

Žáci a žákyně získávají znalosti a dovednosti novou formou online výuky přes internetové platformy, také za pomoci audio a video nahrávek doplněných komentářem a motivačními otázkami. Za pomoci učitelů, v kolektivech i se zapojením svých spolužáků, intenzivně pracují se sebehodnocením ať už vlastních nahrávek, výtvarných děl, literárně dramatických či tanečních improvizací.

Co je přínosem této doby a o co žák přišel?

Současná forma výuky posiluje vnitřní motivaci ke studiu, pocit zodpovědnosti za vlastní podíl na výuce či uvědomění si své důležité role v kolektivu (orchestru, sboru, taneční skupině, nebo výtvarném či divadelním kolektivu) učí přijímat a hledat alternativy ve výuce, kreativně přemýšlet a namáhat všechny smysly ve prospěch rozvoje sebe sama. O co žák přišel? Přišel o vnější motivaci formou koncertů, veřejných vystoupení, výstav a představení. O osobní kontakt s učitelem i spolužáky, o nepřenosnou atmosféru ve třídě a sdílení sounáležitosti v kolektivu.

Jsou nějaké zásadní problémy při výuce hry na hudební nástroj „přes kameru"?

Ano a je jich několik. Oříškem je výuka žáků, kteří s hrou na nástroj letos začali a vlastně jej ani neumějí správně držet, ti to mají nejtěžší. Problémem je též kvalita přenášeného zvuku, protože miniaturní mikrofony mají často problém přenést např. hluboké tóny kontrabasu, vysoké tóny trubky nebo bicí. Pak více přistupujeme k formě výuky pomocí zasílání nahrávek.

Literárně-dramatický obor také funguje?

V něm probíhá výuka v menších skupinách s maximální kapacitou deseti žáků, což je pro distanční výuku výhoda. Není problémem se v tomto počtu „sejít" na videokonferenci. Výuková paleta je zde opravdu široká, od mluvních cvičení, přes improvizace na dané téma, až k tvorbě scénářů, či literárních děl.

Tancovat ale distančně přece nelze, nebo ano?

Jsme škola a výuku poskytovat musíme. Ano, máte pravdu, není to snadné. Zpočátku se jednalo zejména o online výuku za pomoci úkolů: rozbory videí tanečních děl, hledání inspirací u profesionálních tanečníků a o práci na zpevňování středu těla. Ale již během podzimu jsme i zde začali přecházet na online-synchronní výuku. Problém nastal v přípravce, kterou navštěvují šesti či sedmileté žačky a v čase výuky ještě neměly doma rodiče, kteří by je k výuce připojili. I to se nyní podařilo vyřešit a mnohde tančí přes kameru celé rodiny.

Ještě jsme nezmínili výtvarku, tam by to mohlo distančně docela fungovat?

Je to tak. Na začátku každé online hodiny proběhne zhodnocení prací z minulého týdne, následuje nové zadání i motivace a práce se rozbíhá. Přicházejí dotazy, které pomalu utichají, žáci se postupně odpojují a už si práci dodělávají sami. Následně práci nafotí a odevzdají. Ale samozřejmě i zde jsme řešili nějaké trable. Například ve výuce keramiky a modelování jsme museli dočasně zařadit více kresby (která je samozřejmě též součástí výuky), skládání tvarů, vitráže, geometrické stylizace, papírové objekty atp. Na výuku s hlínou se intenzivně zaměříme po návratu prezenční výuky. Snažíme se zadávat takové úkoly, aby nebyly náročné na materiál, a když už to jinak nejde, připravíme balíček s materiálem k vyzvednutí v ZUŠ.

Co bylo nejtěžší při rozjezdu distanční výuky?

Vybrat platformu, protože to co rodiče nechtějí, je další účet a heslo. Proto jsme zvolili G-Suite, kam je možné přistoupit s již existujícím účtem např. z jiné náchodské školy či soukromým. A samozřejmě bylo velmi důležité i nelehké zároveň s touto platformou seznámit všechny pedagogy.

A jak se takto učí pedagogům?

Samozřejmě je to něco, co nikdo z nás neuměl, nikdy nedělal a dělat nechtěl. Ale jsme škola plná kreativců, což je dnes výhodou. Musím učitelům moc poděkovat, protože se s danou situací popasovali dobře, ač někteří z nich se s počítači dříve moc nekamarádili. A vězte, každý učitel (ať na jakékoliv škole) vám potvrdí, že tento způsob výuky je pro ně náročnější, než ten prezenční, jak po stránce samotné výuky, tak ohledně přípravy na ni, či jejího vyhodnocování. Na druhou stranu i my moc dobře víme, že stejně obtížné je to i pro žáky a jejich rodiny, proto se snažíme výuku nastavovat tak, abychom rodiče zatěžovali co nejméně.

Přesto, nezvažovali jste nějakou slevu na školném, když je teď situace tak složitá a škola je prázdná?

Situace složitá je, ale škola prázdná není, protože více než třetina zaměstnanců vyučuje přímo ze ZUŠ. A slevy z úplaty za vzdělávání (školného)? Ministerstvo školství nám pokynem sdělilo závazná pravidla, jak se v daných případech chovat. ZUŠ musí výuku poskytovat a nyní ji musí poskytovat distančně. Ve chvíli, kdy výuku poskytuje, není dle MŠMT žádný důvod pro slevy na školném (více v článku ne webu www.zusnachod.cz). A proč je to takto striktní? Málo kdo z rodičů tuší, že částkou cca 1200,-Kč za pololetí (to zaplatí rodiče malého tenisty za 2h individuálního tréninku na kurtu s trenérem) hradí zhruba 9% celkový nákladů na výuku. Samozřejmě, to největší břímě nese stát v platech. Provoz školy, na který touto částkou přispívají (zbytek ještě dotuje Město Náchod) to nejsou tempery na výtvarku či zapůjčený klarinet, ale úklidové prostředky, energie, veškeré učební pomůcky, hudební nástroje, nábytek, revize, ladění klavírů, pojištění, kancelářský materiál, software, internet, opravy a údržba budovy atp. I v této době se musí generálkovat nástroje, intenzivně inovovat výpočetní technika atd. Žádnou z těchto položek nám covid neškrtne.

A čím tedy dokážete v této nelehké době vyjít vstříc?

Tak jako běžně je možné odložit platbu školného, či se dohodnout na splátkovém kalendáři. Samozřejmě vystavujeme potvrzení pro pojišťovny či zaměstnavatele, kteří mnohdy tuto částku celou pokryjí. V krajním případě, kdy je pro rodinu z jakýchkoliv důvodů nemožné distanční výuku akceptovat, nabízíme přerušení studia, ke kterému se mohou po změně situace vrátit.

Abychom končili pozitivně, co radostného byste měl na závěr?

Něco bych měl. V tuto chvíli dokončujeme projekt „Hudební audiopohádky", který směřujeme do mateřských škol v Náchodě. Tým našich učitelů sepsal autorské pohádky a v každé z nich hraje důležitou roli jeden z hudebních nástrojů. Ten je v krátkém úvodu představen duem průvodců Liduškou a Hudebníčkem, následuje pohádka a po ní motivace ke kreslení či malbě. Pohádka trvá zhruba 20 minut a ke každé z nich náš tým vyrobil i výtvarné pracovní listy. Aktuálně už si ve školkách pouštějí první tři a další tři dokončujeme. Celkem jich bude dvanáct a musím říci, že pro všechny zúčastněné je to čirá radost audiopohádky vytvářet.

V tuto chvíli jsme v procesu zakládání YouTube kanálu a Facebookového profilu ZUŠ Náchod. Intenzivně pracujeme na správném nastavení ochrany osobních údajů a poté už nám nebude nic bránit tyto platformy využívat. Žáci a žákyně tak budou mít možnost opět prezentovat svoji práci.

 

 

 


Logo ZUŠ Náchod Logo ZUŠ Náchod

Další zprávy /