Dnes
Teplota: 10.4 °C

Čtvtek, 29.4.2021Zápisy do mateřských škol od školního roku 2021/2022 - aktualizováno

Zápisy do mateřských škol od školního roku 2021/2022 - aktualizováno


Vzhledem k aktuálním protiepidemickým opatřením budou zápisy do mateřských škol zřizovaných městem Náchod probíhat ve dnech 3. a 4. května 2021 distančním způsobem.

 

Distanční forma zápisů:

Rodiče mohou podávat žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání jedním z následujících způsobů:

  • prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky školy,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
  • poštou,
  • vhozením do označené schránky mateřské školy.

K žádosti o přijetí zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte (stačí prostá kopie, není ji nutné ověřovat).

Po doručení žádosti mateřská škola zašle zákonnému zástupci na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti přidělené registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení v případě vyhovění žádosti. Rozhodnutí o nevyhovění žádosti bude doručováno v souladu se správním řádem.

Datum podání žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitelky školy. Při rozhodování bude postupovat v souladu se zveřejněnými kritérii.

Podrobné informace o jednotlivých mateřských školách, podmínkách podávání žádostí a kritériích pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou zveřejněny na jejich webových stránkách.

 

Mateřské školy zřizované městem Náchod:

Mateřská škola, Náchod, Alšova 952

www.ms-alsova.cz

Mateřská škola, Náchod, Březinova 669

www.ms-brezinova.cz

Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848

www.msplhov@msplhov.cz

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

www.mskomenskeho.cz

Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4

www.msmyslbekova.cz

Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345

www.msnachod.cz/

Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304

www.msvitkova.cz

 

 


ilustrační foto ilustrační foto

Další zprávy /