Dnes
Teplota: 17.0 °C

JUDr. Ladislav Polák, Marta Poláková, Ing. Daniel Polák, MUDr. Zuzana Poláková


Datum od - do: 10.10.2016 - 11.10.2019
Typ: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
Číslo jednací: SMF/157/2016
Zveřejnil: Město Náchod

Obsah:Uvedení důvodu vyloučení některých údajů ze zpřístupnění:

                     

V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo u zveřejněné smlouvy k vyloučení ze zpřístupnění některých osobních údajů, a to z důvodu ochrany osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Přílohy:

JUDr. Ladislav Polák, Marta Poláková, Ing. Daniel Polák, MUDr. Zuzana Poláková     (6631_31710152321.pdf / 0,09 MB)
Příloha č. 1 Vyúčtování dotace     (6631_29110152413.pdf / 0,03 MB)
Příloha č. 2 Výpis z katastru nemovitostí k 18.8.2016     (6631_11910152432.pdf / 0,41 MB)
Příloha č. 3 Rozhodnutí Ministerstva kultury     (6631_5301015254.pdf / 2,37 MB)
Příloha č. 4 Rozpis dotace     (6631_11510152520.pdf / 0,26 MB)
Příloha č. 5 Závazné stanovisko ze dne 21.10.2015     (6631_81110152541.pdf / 0,8 MB)