Dnes
Teplota: 13.9 °C

Partnerská města

KLADSKO (PL)

30. 500 obyvatel
295 m nad mořem
www.um.klodzko.pl

znak Kladska

Vydáváme-li se do Země Kladské, nemůlžeme v žádném případě pominout Kladsko, nekorunované hlavní město historického hrabství, a to s ohledem na jeho výjimečnou krásu a ojedinělost několika pozoruhodných atrakcí. V tomto nejdůležitějším městě Euroregionu Glacensis se setkávají všechny cesty, které nás nutí do tohoto města zavítat. Odtud je blíže do Vídně, Bratislavy a Prahy než do Varšavy. Z Kladska se můžete vydat do blízkých lázní a mnohých dalších zajímavých míst. Nachází se zde základna turistických horských stezek a vynikajících lyžařských terénů. Kladsko je křižovatkou tří kulturních vlivů: polského, českého a německého. Kladsko je nejstarší osadou Země Kladské. Podle Kosmovy Kroniky české se tu již v roce 981 nacházel hrad při stezce z Čech do Slezska. Právě kvůli své strategické poloze byl v minulých stoletích několikrát zničený v dobách polsko-českých válek. Osada v podhradí se rychle rozvíjela a stala se politickým a hospodářským střediskem kotliny a celé oblasti. Ve 2 polovině 13. století bylo Kladsko pravděpodobně již držitelem městských práv. Důležitou událostí bylo vyhlášení Země Kladské samostatným hrabstvím za českého krále Jiřího Z Poděbrad. Toto rozhodnutí padlo během husitských válek v roce 1459. V 16. století se hrabství stalo majetkem dynastie Habsburků. V polovině 18. století přestává být Země Kladská součástí Rakouského císařství a stává se součástí Pruska. Napoleonské války na počátku 19. století přinesly zemí mnoho utrpení a mnohé bylo na území hrabství zničeno. Přelom 19.a 20. století byl obdobím rychlého rozkvětu. Obě světové války přinesly Zemi Kladské zubožení, i když se jí vyhnulo vážnější zničení.


Dodnes si kladské uličky zachovávají cosi z atmosféry německého pořádku, frivolnosti českého baroka a solidnosti holandských kupců.


Kladské staré město má své kouzlo v každou denní i noční dobu. Procházíme-li se úzkými řadami kamenných domů ozdobených renesančními detaily, náš zrak každou chvíli objevuje drobné poklady kamenosochařské práce. Položení města, mnohé pamětihodnosti, architektonické památky a krása starého města spolu s nadnyskými bulváry vytvářejí neopakovatelnou atmosféru, která každoročně přitahuje více turistů.


KUDOWA ZDRÓJ (PL)

11 000 obyvatel
370 - 420 m nad mořem
www.kudowa.pl/

znak Kudowa Zdrój

Toto město je jedním z nejstarších lázeňských středisek v Polsku, leží na úpatí Stolových hor (Góry Stolowe), v tzv. kudovské kotlině. Na jihovýchodní straně je obklopeno Lewinskými vrchy a Orlickými horami.


Městem protékají řeky: Bystrá, Kudovský potok a Čermnice, které patří k povodí Labe. Nejstarší zprávy o městě pochází z 15. stol. a vážou se k malé osadě nazvané "Lipolitov", a pak "Chudoba" - kde panovalo mírné podnebí, krajina byla malebná a vyskytovaly se zde minerální prameny s léčebnými účinky. Již v roce 1636 zde vznikla první koupelová zařízení. V roce 1850 A. Duflos provedl chemický rozbor minerální voby a zjistil, že má léčebné vlastnosti. Krátce na to byla Kudowa prohlášena lázeňským městem, kde lze léčit nemoci srdce. V roce 1906 byl postaven Dům Charlotty (v současné době Zaklad Przyrodoleczniczy nr. III) a hotel s divadlem - tzv. Knížecí dvůr (nyní Polonia). V roce 1931 byla postavená budova, propojená s koncertním sálem a tzv. Novými lázněmi č. I, kde se pila minerální voda. Po II. světové válce město Kudowa, kterému se vyhnuly válečné události, bylo začleněno do území Polska a současně získalo městská práva. Postupně se stalo jedním z nejznámějších lázeňských a rekreačních středisek v zemi. Do historie města se trvale zapsal hudební festival Moniuszka, který je zde od roku 1962 každým rokem pořádán.


HALBERSTADT (D)

47 500 obyvatel
125 m. nad mořem
http://www.halberstadt.de

znak města Halberstad

HALBERSTADT je nejsevernějším střediskem harcké oblasti, cca 60km od Magdeburku. Před 1200 lety, v roce 804 zde Karel Veliký založil biskupství. Kolem hrazeného sídla vzniklo postupně město, které si dodnes uchovává starobylý ráz.


K nejvýznamnějším stavebním památkám patří gotický biskupský dóm sv. Štěpána, pozdně gotická Vodní brána, řada hrázděných domů a zbytky městského opevnění. Díky množství památek a kulturních příležitostí je Halberstadt, nazývaný též " pruské Athény" zahrnut do trasy romantické cesty turistů.

Partnerská smlouva s Náchodem byla podepsána 01. 12. 1998


WARRINGTON (GB)

200 000 obyvatel
www.warrington.gov.uk

znak města Warrington

WARRINGTON - GB - partnerské město 10 měst Náchodska Starobylé průmyslové město v severozápadní Anglii, o rozloze 43 527 akrů, s téměř 200 000 obyvatel , nazývané často městem mostů. Leží na křižovatce cest, spojujících 4 důležitá velkoměsta Velké Británie, Londýn a Glasgow, Liverpool a Manchester.


Brod přes řeku Mersey, u kterého vyrostla první osada, zde existoval odedávna. Význam a výhodnost místa potvrdili okolo roku 100 n.l. i Římané, stavbou strážní kolonie Veranium. Ve středověku byl místní most a vzkvétající osada obchodníků důležitou součástí cesty, spojující sever a jih země . V písemnostech z roku 1321 je Warrington zmíněn jako jediné dlážděné město v hrabství Lancashire.


Během industrializace se ve městě rozvinulo mnoho oborů - výroba a zpracování mědi a železa, výroba mýdla, později pracích prášků (Persil), kožařské, textilní a potravinářské podniky, včetně cukrovaru a pivovaru. Přepravu surovin i hotových výrobků zajišťovala vodní doprava po Sankey, Bridgewater a Manchester Ship kanálech, v roce 1830 byla otevřena první železniční trať Liverpool - Manchester.


I v současnosti je rejstřík průmyslové výroby zastoupené ve městě stále široký, od tradičního potravinářství až po firmy British Nuclear Fuels PLC,Volvo, Mercury, Digital a Sanyo. Původní Partnerská smlouva mezi Warringtonem a 8 městy okresu Náchod byla podepsána dne 27.05.1991, další, zahrnující vzájemnou spolupráci v ekonomice, vzdělávání, sociální péči, kultuře a sportu byla se všemi 10 městy okresu uzavřena dne 16.02.1993.


BAUSKA (LV)

10 000 obyvatel
http://www.bauska.lv

znak města Bauska

Bauska je město v jižním Lotyšsku. Leží na řekách Muša a Memele, 66 km od lotyšského hlavního města Rigy a 20 km od hranic s Litvou. Žije v něm asi 10 000 obyvatel. Město bylo založeno roku 1609. Nachází se zde hrad, který byl v polovině 15. století postaven Livonským řádem mečových bratří.


PARTIZÁNSKE (SK)

23 000 obyvatel
http://www.partizanske.sk/

znak města Partizánske

Partizánske (do roku 1949 Baťovany) je město na Slovensku. Jeho součástí je původně samostatná obec se šlechtickým sídlem - kaštielem. Leží na úpatí pohoří Tríbeč, na soutoku řeky Nitra a Nitrica.

Město založil český podnikatel Jan Antonín Baťa před 2. světovou válkou, když vybudoval vedle své obuvnické továrny i domy pro dělníky. Kromě bývalé Baťovy továrny je zde i potravinářský průmysl.