Dnes
Teplota: 0.0 °C

Středa, 29.9.2021Pěvecký sbor Hron slaví 160. výročí od svého založení

Pěvecký sbor Hron slaví 160. výročí od svého založení


Sváteční podvečer 28. 9. 2021 na náchodské radnici patřil pěveckému sboru Hron a oslavě 160. výročí založení spolku (1861). V obřadní síni náchodské radnice, symbolicky v místě, kde je umístěna socha zakladatele města Náchoda - rytíře Hrona, jehož jméno nese i sbor, byl všem členům sboru předán dárek města Náchoda k výročí v podobě originálního známkového listu a zasloužilým členům sboru také ocenění Unie českých pěveckých sborů z rukou předsedy spolku pana Jiřího Dusbaby.

Starosta Jan Birke a místostarostové Jan Čtvrtečka, Pavla Maršíková a František Majer ocenili mimořádný přínos pěveckého sboru pro město Náchod i jeho dlouholetou činnost. Pěvecký sbor Hron patří mezi nejstarší nepřetržitě činné pěvecké sbory v ČR! Řada jeho členů ve sboru působí téměř 30 let a sám sbormistr, pan Vlastimil Čejp je nejdéle činným sbormistrem v celé 160leté historii spolku (45 let).

Přejeme všem členům spolku do dalších let hlavně pevné zdraví a radost ze společného zpívání!


HRON - pěvecký spolek v Náchodě

Patří mezi nejstarší nepřetržitě činné pěvecké sbory v ČR. „14. května 1861 založili zpěvumilovní páni v Náchodě spolek zpěvácký. Spolek později pojmenovali podle zakladatele Náchoda rytíře Hrona." Z původně mužského se již roku 1889 stal sbor smíšený. K bohaté historii patří spolupráce s prof. Josefem Plavcem, Miroslavem Raichlem, Josefem Bohuslavem Foersterem, který Hronu věnoval jednu ze svých skladeb nebo s Antonínem Dvořákem, který dirigoval koncert Hronu roku 1892. Od roku 1941 sbor bez přerušení činnosti vedl nejprve věhlasný Augustin Ptáček, který našel pro vlastenecky laděný program Hronu přijatelná východiska nejen v době 2. světové války, ale i v době rušení spolků v roce 1951. Na něj navázal, a od roku 1976 vede Hron, současný sbormistr Ing. Vlastimil Čejp, který je nejdéle činným sbormistrem v celé 160leté historii spolku.

 

Souvislosti a zajímavosti:

Říjnový diplom vydán 20. října 1860 císařem Františkem Josefem I. Šlo o prohlášení, ve kterém se císař provždy zříkal absolutismu a o zákonodárné pravomoci se zavázal podělit se zemskými sněmy. Začátek konstituční monarchie v Rakousku.

V této souvislosti z nadšení vzniká HLAHOL - zpěvácký spolek v Praze a 12.1.1861 poprvé vystupuje.

Únorová ústava Rakouského císařství, vydaná 26. února 1861, v zákonech rozpracovala prohlášení z Říjnového diplomu a mimo jiné legislativně povolila spolkovou činnost.

Zpěvácký spolek Náchodě vznikl po vzoru pražského Hlaholu již 14. 5. 1861. V roce 1891 se předsedou spolku HRON stal Jan Karel Hraše. Roku 1892 se členem Hronu stal JUDr. Josef Čížek, který později z pozice předsedy Hronu prosadil stavbu současného „Beránku".

Před odjezdem do USA se Antonín Dvořák zastavuje v Náchodě a osobně při koncertě řídí HRON při provedení svých skladeb.

HRON se již koncem 19. století pozvolna stává organizátorem kulturního života v Náchodě. Zve k nám významné sólisty i velká tělesa včetně České filharmonie. V době druhé světové války dokonce v Náchodě se sólisty Národního divadla uvádí opery Aida, Dalibor i Rusalku.

Po válce sbor spolupracuje s J. B. Foersterem, který opakovaně navštěvuje lázně v Bělovsi.

Rušení spolkové činnosti v roce 1951 Hron přežil nejprve jako Kulturní soubor ROH národního podniku RUBENA, později je začleněn pod Dům osvěty v Náchodě a poté pod Náchodské kulturní středisko.

V roce 1984 pomáhají členové Hronu založit Sbor Jiráskova gymnázia.

Po roce 1990 sbor postupně znovu získal právní subjektivitu, aniž by usiloval o dříve znárodněný spolkový majetek sloužící dnes divadlu a školám, protože s městem Náchod vždy nadstandardně vychází.

Velkým přínosem byla téměř 25letá spolupráce s pěveckým sborem ve Weipoltshausenu v Německu, kde Hron opakovaně koncertoval. Neméně významná je i spolupráce s okolními sbory z Hronova, Nového Města nad Metují a Chudoby (Kudowa) i Unií českých pěveckých sborů.

 

 


Pěvecký sbor Hron slaví 160. výročí od svého založení Pěvecký sbor Hron slaví 160. výročí od svého založení

Pěvecký sbor Hron slaví 160. výročí od svého založení Pěvecký sbor Hron slaví 160. výročí od svého založení

Další v galerii 7

Další zprávy /