Dnes
Teplota: 9.9 °C

Pondělí, 15.5.2017Představitelé lázeňských míst v Královéhradeckém kraji podepsali Deklaraci o spolupráci

Představitelé lázeňských míst v Královéhradeckém kraji podepsali Deklaraci o spolupráci


Na začátku letošního roku spojili své síly představitelé čtyř lázeňských míst Královéhradeckého kraje - Náchod, Velichovky, Lázně Bělohrad a Janské Lázně a sešli se ke společné diskuzi o možnostech vzájemné spolupráce v oblasti lázeňství a turistického ruchu.

Dlouhodobým záměrem uvedených měst a obcí je také navázání užší spolupráce s úřadem Královéhradeckého kraje. Proto se také jedno z prvních jednání uskutečnilo na Krajském úřadě KHK za účasti náměstka hejtmana pro oblast zdravotnictví Ing. Aleše Cabicara. Výsledkem navazujících jednání, je společná deklarace, kterou podepsali zástupci jednotlivých měst ve středu 10. května 2017 ve Velichovkách. Tento dokument specifikuje formu a cíle vzájemné podpory.  

Deklaraci podepsali: Ing. Jiří Hradecký, starosta Janských Lázní, Ing. Pavel Šubr, starosta Lázní Bělohradu, Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta Náchoda a Josef Karel, starosta Velichovek. Svými podpisy tak potvrdili úmysl navázat a zintenzivnit výměnu informací a to zejména v oblasti lázeňství a cestovního ruchu.

"První krok na cestě vzájemné spolupráce nejen v oblasti lázeňství, cestovního ruchu, ale i kultury např. při zahajování lázeňské sezóny a slavností byl učiněn. Výměna informací, zkušeností a aktivit je v rámci tohoto uzavřeného partnerství velmi důležitá a pomůže nám při získávání dotací v případě společných projektů," komentoval uzavření deklarace náchodský místostarosta Jan Čtvrtečka.    


Foto (zleva): Ing. Jiří Hradecký (starosta Janských Lázní), Josef Karel (starosta Velichovek), Ing. Pavel Šubr (starosta Lázní Bělohradu) a Ing. Jan Čtvrtečka (místostarosta Náchoda). Foto (zleva): Ing. Jiří Hradecký (starosta Janských Lázní), Josef Karel (starosta Velichovek), Ing. Pavel Šubr (starosta Lázní Bělohradu) a Ing. Jan Čtvrtečka (místostarosta Náchoda).

Další zprávy /