Dnes
Teplota: 14.1 °C

Pondělí, 14.9.2020Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda


V pondělí 14. září 2020 v 16.30 hodin se koná ve velkém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 14. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.

Zastupitelstvo můžete sledovat : 

http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupitelstvo/zive-vysilani/

 


Přímý přenos z jednání zastupitelstva

P r o g r a m :

1/ Majetkoprávní úkony obce

2/ Rozbor hospodaření města Náchoda za I. pololetí 2020

3/ Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Náchod a část školského obvodu mateřské školy zřízené městem Náchod

4/ Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Náchod a části školských obvodů základních škol zřízených městem Náchod

5/ Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.5/2019, o místním poplatku z pobytu

6/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města

7/ Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu města

8/ Smlouva o úvěru č. SMF/3486/2020

9/ Žádost Základní školy Náchod-Plhov, Příkopy 1186 o návratnou finanční výpomoc

10/ Změna územního plánu

11/ Správní rada Kulturní a sportovní nadace města Náchoda

12/ Volba přísedících Okresního soudu Náchod

13/ Rozpočtová opatření

14/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

15/ Plán práce Finančního výboru na II.pol.2020

16/ Kontrola Finančního výboru dle schváleného plánu kontrol na I. pololetí 2020

17/ Kontrolní výbor ZM - zápis z provedené kontroly

18/ Diskuse

19/ Závěr

 


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 26. 10. 2020


 Úřad:

po    26.10.2020    8-13
út 27.10.2020 10-15
st 28.10.2020 STÁTNÍ SVÁTEK
čt 29.10.2020 ZAVŘENO
30.10.2020 ZAVŘENO
po 02.11.2020 8-13
út 03.11.2020 ZAVŘENOObjednaní klienti dle objednávkového systému v rámci elektronické obsluhy občana si mohou vyřídit své záležitosti v časech, na které jsou objednaní (příp. budou kontaktováni pro možnost přesunu termínu).

Provoz objednávkového systému zůstane tedy zachován v následujícím období s omezením na uvedené dny, tj. pondělí a středa.

Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.