Dnes
Teplota: -11.8 °C

Čtvrtek, 21.12.2017Ježíšek přinesl do Stacionáře Cesta v Náchodě skvělou zprávu

Ježíšek přinesl do Stacionáře Cesta v Náchodě skvělou zprávu


V týdenním předstihu zavítal Ježíšek i do Stacionáře Cesta v Náchodě. Starosta Jan Birke společně s místostarostkou Pavlou Maršíkovou zavítali koncem minulého týdne na návštěvu do stacionáře v Bělovsi, aby paní ředitelce Denise Voborníkové sdělili skvělou zprávu.

Dlouho připravovaný projekt výstavby nového stacionáře uspěl a bude financován z Integrovaného regionálního operačního programu.

„Cílem projektu je zkvalitnění služeb denního stacionáře prostřednictvím rekonstrukce budovy č. p. 67 v ulici Na Vyšehradě a přilehlého pozemku st. p. č. 78, na kterém bude umístěna nová přístavba," upřesnila místostarostka Pavla Maršíková, která s přípravou žádosti na financování celého projektu pomáhala. „Z pohledu města má tato akce velký smysl, především se zvýší komfort poskytovaných služeb klientů v novém prostředí a objekt v ul. Na Vyšehradě, který byl původně v majetku města a byl v neutěšeném stavu, tak najde opravdu smysluplné využití," dodala místostarostka.

Aktuální skvělou zprávou je, že projekt byl na základě předložené žádosti o dotaci vybrán k financování. „To je vlastně opravdu velký dárek k Vánocům nejen pro klienty stacionáře, ale i pro všechny zaměstnance a potažmo město Náchod. Nyní už budou moci začít vlastní přípravné práce, aby se v příštím roce mohlo začít stavět. Dotace ve výše 95 % (90 % z EU, 5 % ze státního rozpočtu) na stavbu nového stacionáře za 34 mil. Kč považuji za opravdu velký úspěch," uvedl starosta Jan Birke.

Pro účely výstavby stacionář od města odkoupil budovu č.p. 67 v ulici Na Vyšehradě vč. části přilehlého pozemku, část pozemku má stacionář od města ve výpůjčce. V současné době je již vydáno stavební povolení s nabytím právní moci na stavební práce.

„Předpokládáme, že od ledna 2018 se začne zpracovávat prováděcí projektová dokumentace na stavební práce, přibližně od dubna do června by proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací a od září by se mohlo začít stavět," upřesnila předpokládaný harmonogram místostarostka Pavla Maršíková.

 

Denní stacionář nyní poskytuje své služby v objektu v ulici Vítkova čp. 3 a jeho posláním je poskytnout osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení potřebnou péči a podporu k rozvoji jejich schopností a dovedností, prostor pro jejich seberealizaci a sociální začlenění.


Ježíšek přinesl do Stacionáře Cesta v Náchodě skvělou zprávu Ježíšek přinesl do Stacionáře Cesta v Náchodě skvělou zprávu

Ježíšek přinesl do Stacionáře Cesta v Náchodě skvělou zprávu Ježíšek přinesl do Stacionáře Cesta v Náchodě skvělou zprávu

Další v galerii 4

Další zprávy /