Dnes
Teplota: 25.3 °C

Pátek, 5.4.2019Ukliďme Česko – ukliďme i Náchod!

Ukliďme Česko – ukliďme i Náchod!


Všichni usilujeme o to, aby uklizené ulice, čisté parky a další veřejná prostranství byly tou nejlepší vizitkou našeho města. Snažíme se o to i v Náchodě.

Významnou pomocí, bez které bychom to nezvládli, jsou úklidové čety v rámci veřejně prospěšných prací. Dovolíme si proto využít této příležitosti, abychom jim poděkovali, protože práce, kterou pro město dělají, je nesmírně důležitá a je opravdu vidět. Zajišťují různé činnosti od sběru drobného odpadu, úklidu ulic, parkovišť, ručního metení, hrabání trávy až po úklid nepořádku z živých plotů. To se jim snažíme i trochu ulehčit odpovídajícím vybavením, začátkem roku jsme pořídili dva akumulátorové rotační kartáče, který usnadňují nejen úklid sněhu v zimních měsících, ale i metení v průběhu celého roku. Bohužel těchto pracovníků není momentálně k dispozici tolik, kolik bychom jich na zajištění úklidu potřebovali. To však neznamená, že ho zanedbáváme. Snažíme se především díky spolupráci s vedením Technických služeb, odborem životního prostředí a právě pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací koordinovat úklidové práce na území celého města. Ty však často nepotěší, že i přes veškerou jejich snahu se na některých místech v Náchodě, která pravidelně uklízejí, nepořádek hromadí stále dokola a vytváří nám všem opravdu nepěkné „zátiší" viz foto.

Další novinkou, které si můžete postupně ve městě všimnout, je umístění popelníků před restauračními zařízeními. Ty jsme vloni nabídli jejich provozovatelům a na základě jejich zájmu je zdarma před jejich podniky instalujeme. Postupně zkrášlujeme i jednotlivá kontejnerová stání po celém městě. A v letošním roce tomu nebude jinak, nová podoba čeká další necelou desítku z nich.

Součástí úklidu a udržování čistoty je samozřejmě také svoz komunálního odpadu. Bohužel množství vyprodukovaného odpadu stále roste. Není to problém jen Náchoda nebo České republiky, ale potýkají se s tím i další evropské státy. Evropský statistický úřad vydal na konci ledna zprávu, která porovnává množství vyprodukovaného komunálního odpadu v jednotlivých státech EU za rok 2017, a průměrné celkové číslo se vyšplhalo na 487 kg na osobu. Jen pro informaci, v roce 2016 to bylo 480 kg a v roce 2015 477 kg.

Česká republika patří dlouhodobě ke státům s nejnižší produkcí komunálního odpadu. S 344 kilogramy za rok 2017 na osobu jsme mezi unijními státy na třetím místě. I když to zní jako dobrá zpráva, některé důvody proč tomu tak je, nemusí být úplně pozitivní. Jedná se například o nelegální skládky, se kterými bojujeme na mnoha místech.

To všechno stojí nemalé finanční prostředky. Úklid města a systém svozu komunálního odpadu jsme jen v loňském roce dotovali více než osmi miliony korun z městského rozpočtu. Přestože řadu let nezvyšujeme poplatek za svoz odpadu a díky systému slev, který umožní občanům výrazně ušetřit, se daří lépe poplatky vybírat, nepokryjí platby celkové náklady. To je jedním z hlavních důvodů proč se nyní musíme vážně zabývat tím, o kolik bude muset být poplatek navýšen.

Potěšující informací je ale fakt, že patříme ke špičce ve třídění. K těmto výsledkům přispívá každý z nás a je úkolem především místních samospráv motivovat občany, aby tomu tak bylo i nadále a množství odpadu rostlo co nejméně a končil tam, kde končit má. Nikdo přeci nestojí o to, abychom byli zavaleni odpadky. Neustále proto zlepšujeme podmínky pro třídění a zajišťujeme síť kontejnerů na tříděný odpad, abychom nám všem třídění co nejvíce ulehčili.

Máme před sebou měsíc, který je ve znamení úklidu nejen našich zahrádek a okolí našeho obydlí, ale ten velký úklid po zimě čeká i celé naše město. Děkujeme všem, kteří přidají ruku k dílu, ať už v rámci kampaně Ukliďme Česko nebo prostě jen tak pro sebe a své okolí. To všechno se počítá a rozhodně bude vidět. Využít můžete nabídky jednorázových svozů nebezpečných a objemných odpadů nebo svozu větví (podrobnosti na str. 9).

                                                                                                                                Vedení náchodské radnice


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /