Dnes
Teplota: 20.2 °C

Pondělí, 7.10.2019Starosta ocenil příslušníky integrovaného záchranného systému za mimořádný přínos pro město Náchod a jeho občany

Starosta ocenil příslušníky integrovaného záchranného systému za mimořádný přínos pro město Náchod a jeho občany


V pátek 4. října 2019 se v obřadní síni náchodské radnice sešli příslušníci integrovaného záchranného systému, aby z rukou starosty města obdrželi ocenění za přínos pro město Náchod a jeho občany. Medaile uděluje starosta Náchoda od roku 2014 jako výraz úcty a poděkování policistům, hasičům a záchranářům, ale i jejich rodinám, které vytvářejí podmínky pro to, aby mohli denně nasazovat své životy ve prospěch druhých.

„Je mi velkou ctí předávat již šestým rokem ocenění členům integrovaného záchranného systému, kteří v rámci výkonu svého povolání denně prokazují vysokou míru profesionality, a především lidský přístup k řešení těch nejrůznějších situací. Za jejich obětavou práci, které si nesmírně vážím, jim patří upřímné poděkování od nás všech, protože to není samozřejmost," uvedl starosta Jan Birke k oceněným policistům, záchranářům i hasičům.

Slavnostního aktu se vedle starosty města Jana Birke zúčastnili: místostarostka Pavla Maršíková, vedoucí Územního odboru Policie ČR v Náchodě plk. Mgr. Radek Bohuslav, za Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - plk. Ing. David Pouč, ředitel územního odboru Náchod, MUDr. Libor Seneta, ředitel Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a velitel Městské policie Náchod Bc. Petr Valica.

 

Ocenění za mimořádný přínos pro město Náchod a jeho občany z rukou starosty převzali:

POLICIE ČR - územní odbor Náchod

plk. Mgr. Radek Bohuslav - vedoucí Územního odboru Policie ČR v Náchodě.

npor. Bc. Martin Kříž - vedoucí Obvodního oddělení PČR v Náchodě

 

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - územní odbor Náchod

nprap. Bc. Pavel Kohl - velitel družstva stanice Náchod

kpt. Mgr. Josef Hanek - koordinátor metodik oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení

 

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Jaroslava Gebrtová - zdravotnická záchranářka ZZS KHK, výjezdová základna Náchod

Jiří Hornych - řidič ZZS KHK, výjezdová základna Náchod

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BĚLOVES

Milan Kligl - člen jednotky SDH Náchod, aktivní člen SDH Běloves

 

MĚSTSKÁ POLICIE NÁCHOD

Zuzana Bečáková - strážnice

 

 

Všem oceněným blahopřejeme!


Starosta ocenil příslušníky integrovaného záchranného systému za mimořádný přínos pro město Náchod a jeho občany Starosta ocenil příslušníky integrovaného záchranného systému za mimořádný přínos pro město Náchod a jeho občany

Starosta ocenil příslušníky integrovaného záchranného systému za mimořádný přínos pro město Náchod a jeho občany Starosta ocenil příslušníky integrovaného záchranného systému za mimořádný přínos pro město Náchod a jeho občany

Další v galerii 9

Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 18. 5. 2020


 Úřad:

 Pondělí 8-17 hod.
 Úterý 8-14 hod.
 Středa 8-17 hod.
 Čtvrtek 8-14 hod.
 Pátek 8-13:30 hod. Přepážková pracoviště:

 Více informací + možnost objednání


 CzechPoint:

 Po, St 8.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.
 Út, Čt 8:00-14.00 hod.
 Pá 8:00-13.30 hod.


 CzechPoint, Zámecká 1845:

 Po, St 8.00-12.00 a 13.00-15.00 hod.
 Út, Čt 8:00-14.00 hod.
 Pá 8:00-13.30 hod.