Dnes
Teplota: 1.5 °C

Čtvrtek, 16.1.2020Nové projekty a investice v lázních Běloves jsou připraveny 

Nové projekty a investice v lázních Běloves jsou připraveny 


Dnes dopoledne se sešel starosta Jan Birke a místostarosta Jan Čtvrtečka s novými majiteli lázní v Bělovsi, zástupci společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Součástí pracovního týmu je za město Náchod také radní MUDr. Jan Falta a ing. arch. Aleš Krtička. 

„Na konci loňského roku jsme se dohodli, že se budeme v tomto formátu scházet pravidelně, abychom se vzájemně informovali o plánovaných investicích a záměrech,"upřesnil důvod setkání starosta Jan Birke a dodal: „Máme jednoznačně společný zájem, a to vrátit běloveskému lázeňství opět punc, který si historicky zaslouží. Tady není čas se navzájem překvapovat, ale především spolupracovat, abychom se posouvali dopředu."

Město Náchod v polovině prosince loňského roku slavnostně otevřelo areál Malých lázní a zahájilo provoz zimního pítka. V letošním roce je připravena výstavba nového mostu v ulici Na Horním Konci, který propojí s dostatečnou kapacitou areál Malých lázní s územím na druhém břehu řeky Metuje. Tady do budoucna plánuje město Náchod vybudovat lázeňský park, celkově se tak propojí lokalita Malých lázní s prostorem původních lázní, dnes v rukou nového majitele. „Dnes jsme představili aktuální projekty města, stavbu nového mostu i plány pro lázeňský park. Jsme připraveni jako město v tomto území investovat cca 120 mil. Kč během následujících dvou let a podpořit tak i soukromé investory na jejich podnikatelském startu v Náchodě," dodal Birke. 

„Návrat lázeňství do Náchoda po více než 23 letech má rozhodně smysl pro budoucnost celého regionu a i podle prvních ohlasů, jak podnikatelů, tak obyvatel a návštěvníků Náchoda, to byl jednoznačně krok správným směrem," vysvětlil místostarosta Jan Čtvrtečka. 

Podrobnou debatu vedli všichni zúčastnění k již konkrétní podobě území, plánování vedení příjezdových cest, umístění objektů i zeleně. Realizaci investičních záměrů nového soukromého vlastníka bude předcházet demolice stávajících objektů zchátralých lázní. 

„Demolice bude probíhat ve dvou etapách, první plánujeme zahájit letos na jaře, druhou pak na podzim," upřesnil předseda představenstva Priessnitzových léčebných lázní Michal Gaube.

Smyslem pravidelných setkání zástupců města se soukromými vlastníky je koordinace investic v lázeňském území Běloves, což ve svém konečném důsledku povede ke zrychlení výstavby a obnovy starých lázní. 

„Prospěch z toho můžeme mít nakonec opravdu všichni - občané Náchoda, turisté, lázeňští hosté i investoři," uvedl na závěr starosta Jan Birke.


most v Bělovsi most v Bělovsi

park Běloves park Běloves

Další v galerii 4

Další zprávy /