Dnes
Teplota: 16.3 °C

Čtvrtek, 10.9.2020V ulici Ryšavého postaví město nový chodník

V ulici Ryšavého postaví město nový chodník


Starosta Náchoda Jan Birke podepsal za účasti místostarostky Pavly Maršíkové smlouvu o dílo na výstavbu nových chodníků se zástupcem firmy BEZEDOS, s.r.o., Velké Poříčí, která bude výstavbu investice za 5 mil. Kč (5.074.004,05 Kč vč. DPH) realizovat v termínu do konce letošního roku.

Po podpisu smlouvy tak již nic nebrání stavbařům začít práce na výstavbě nového chodníku pro pěší v ulici Ryšavého v úseku od budovy hasičské zbrojnice po řadové garáže po pravé straně komunikace ve směru od příměstské části Babí do Bělovse.  Součástí stavby budou také stavební úpravy všech sjezdů včetně nových a částečné úpravy stávajícího chodníku. Nebudou chybět ani odvodňovací prvky (uliční vpusti, odvodňovací žlab, skluz a vsakovací šachty), umístění dopravního zrcadla, sadové úpravy a výstavba opěrné zdi.

„Nový chodník v délce 523 metrů zabezpečí oddělením pěší a silniční dopravy především bezpečný pohyb chodců v ulici Ryšavého a v celém řešeném úseku bude vybaven bezbariérovými prvky," upřesnil starosta Jan Birke.

 


V ulici Ryšavého postaví město nový chodník V ulici Ryšavého postaví město nový chodník

V ulici Ryšavého postaví město nový chodník V ulici Ryšavého postaví město nový chodník

Další v galerii 4

Další zprávy /