Dnes
Teplota: 15.8 °C

Pondělí, 8.8.2022Informace VaK Náchod, a.s.

Informace VaK Náchod, a.s.


Vážení občané města Náchoda,

v souvislosti se změnami v platné legislativě a s novými požadavky kladenými na provozovatele čistíren odpadních vod (ČOV) v oblasti kalového hospodářství si vás dovolujeme informovat na provozní testování nového způsobu anaerobní stabilizace čistírenských kalů, který má za úkol prověřit technologii kalového a plynového hospodářství.

Testování s sebou přináší nové poznatky ohledně stability technologického procesu, který je průběžně analyzován akreditovanými laboratořemi. Bohužel, přechodová fáze na testovaný způsob stabilizace kalu je spojena s vyšší produkcí zápachu v okolí ČOV Bražec. Tento zápach je produktem biologického procesu, v rámci kterého dochází k anaerobní stabilizaci čistírenského kalu. Nejedná se tedy o únik bioplynu do atmosféry, což je s ohledem na platnou legislativu nepřípustné.

Tento provozní test má svá přísně dodržovaná technologická pravidla a bude trvat přibližně do poloviny měsíce září 2022, kdy bude ukončen. Celý návrat k původnímu stavu bude poté trvat přibližně čtyři týdny. Po tuto dobu se v okolí ČOV bude v různých časových intervalech objevovat zvýšený zápach, který se zároveň může měnit s ohledem na atmosférické podmínky (teplota, tlak, vítr ...).

Tímto vám předkládáme informaci a vysvětlení tohoto stavu, který pro vás může být nepříjemný a nekomfortní. Zároveň se omlouváme za obtíže, které vám tento provozní test způsobuje.

Děkujeme za pochopení a toleranci.

Vedení akciové společnosti VaK Náchod, a.s.

 

 


ČOV  Náchod ČOV Náchod

Další zprávy /