Dnes
Teplota: 20.8 °C

Pátek, 12.8.2022Rekonstrukce komunikace v ulici Zákoutí v Náchodě je dokončena

Rekonstrukce komunikace v ulici Zákoutí v Náchodě je dokončena


Od poloviny května probíhala rekonstrukce místní komunikace v ul. Zákoutí včetně terénních úprav přilehlého okolí, jejímž investorem je město Náchod. Povrch místní komunikace je z asfaltobetonu lemován betonovou obrubou a parkovací stání jsou ze zatravňovací dlažby. Dešťové vody jsou řešeny pomocí  vsakovacích průlehů.

Spodní část této komunikace s napojením na komunikaci Nový Svět byla řešena jako oprava. V celé délce byl odstraněn stávající povrch a provedena sanace neúnosných pokladních vrstev. Na takto připravený podklad byly položeny dvě vrstvy asfaltového betonu, úprava krajnic je částečně z asfaltového recyklátu a betonových obrub. Stávají vjezdy k nemovitostem byly předlážděny ze žulových kostek. Zhotovitelem stavebních prací na obou částech komunikace v celkové hodnotě 3,5 mil. Kč je firma STRABAG a.s., Oblast Hradec Králové.

Obyvatelům v ulici Zákoutí se tak díky realizaci nové části a opravě stávající komunikace výrazně zlepší přístup k jejich domům.

 

 


Rekonstrukce komunikace v ulici Zákoutí v Náchodě je dokončena Rekonstrukce komunikace v ulici Zákoutí v Náchodě je dokončena

Rekonstrukce komunikace v ulici Zákoutí v Náchodě je dokončena Rekonstrukce komunikace v ulici Zákoutí v Náchodě je dokončena

Další v galerii 4

Další zprávy /