Dnes
Teplota: 16.9 °C

Čtvrtek, 22.9.2022Nové veřejné ohniště s přístřeškem v lesoparku Montace

Nové veřejné ohniště s přístřeškem v lesoparku Montace


Na frekventované lesní cestě procházející příměstským lesem se zvýšenou rekreační funkcí „Montace", která směřuje z Náchoda podél Metuje a vyúsťuje u lázní v Bělovsi, vzniklo u bunkru nové veřejné ohniště s přístřeškem. Symbolicky jej slavnostně otevřeli zástupci města Náchoda a společnosti Lesy města Náchoda, s.r.o., ve středu 21. 9. 2022.

Nové příjemné zastavení je předurčeno k využití široké veřejnosti, turistům či rodinám s dětmi k odpočinku nebo příležitostnému posezení u ohně. Lokalita byla záměrně společností Lesy města Náchoda situována do oblasti s přístupem k vodě k následnému uhašení ohně.

 

Prosíme veřejnost, aby při využívání nového areálu u bunkru dodržovala kromě vlastní bezpečnosti a pořádku, zejména pravidla zmíněná v desateru a provoláváme „LESU ZDAR!!!"

 

V lesoparku Montace najdete také naučnou stezku „Lesní návštěvnický okruh Montace", která postupně vzniká ve spolupráci s firmou EKOSFER Solutions, s.r.o z Třebechovic pod Orebem. Návštěvníkům nabízí tematická stanoviště napříč lesoparkem Montace se zaměřením na ekologii, biologii a lesní pedagogiku. Stanoviště nesou příznačná jména: Hřbitov odpadků, Vzorkovník budek, Hmyzí hotel, Vzorkovník stromů, Tůň pro obojživelníky nebo Metr dřeva. Vybudované objekty jsou koncipovány osvětovou a propagační formou s jedinečnou možností přímého pozorování popisovaných jevů (případně i živočichů) a vytvářejí tak zároveň vhodné stanoviště pro některé zvláště chráněné nebo ochranářsky významné druhy živočichů, a zároveň zvyšují celkovou atraktivitu lesního celku Montace pro jeho návštěvníky. Instalovaný mobiliář nenásilnou formou posiluje edukativní funkci území a slouží k propagaci jak ekologického smýšlení, tak i produkčních i mimoprodukčních činností Lesů města Náchoda. Díky pozitivním ohlasům návštěvníků lesního okruhu je stezka od roku 2018 postupně doplňována a rozšiřována například o interaktivní prvky pro děti.

 

Vyrazte do lesa a užijte si příjemnou procházku kousek od centra Náchoda!

 

 


Nové veřejné ohniště s přístřeškem v lesoparku Montace Nové veřejné ohniště s přístřeškem v lesoparku Montace

Nové veřejné ohniště s přístřeškem v lesoparku Montace Nové veřejné ohniště s přístřeškem v lesoparku Montace

Další v galerii 8

Další zprávy /