Dnes
Teplota: 16.6 °C

Středa, 4.6.2014Starý židovský hřbitov je opět pietním místem

Starý židovský hřbitov je opět pietním místem


Bývalý židovský park má nyní důstojnou podobu a to především díky projektu "Vraťme důstojnost židovskému parku", který byl realizován roce 2013 Sdružením rodičů a přátel dětí a školy při Základní škole, Náchod, Komenského 425. Díky nadačnímu příspěvku Nadace VIA z prostředků programu Fond T-Mobile pro regiony se podařilo toto místo dát po mnoha letech do pořádku.
Pietnímu místu byla díky projektu navrácena úcta, které se mu v původní podobě nedostávalo.

Město Náchod v návaznosti na projekt osadilo bývalý židovský hřbitov pamětní deskou vzdávající úctu židovským občanům, jejichž náhrobky byly zničeny v době 2. světové války nacisty, a pamětní deskou informující o historii místa i průběhu celého projektu.

Při své návštěvě respektujte, prosím, že se nacházíte na pietním místě.

 

Sedmero pro starý židovský hřbitov:

  • dodržujte zde prosím klid, důstojnost tohoto místa si ho zaslouží,
  • k pohybu po parku slouží cestičky, nešlapejte prosím po trávnících,
  • opěrátka laviček neslouží k sezení, prosíme, dodržujte to,
  • prosíme o udržování pořádku, odpadky patří do odpadkových košů,
  • nečistoty po vašich zvířecích mazlíčcích patří též do koše, prosíme, uklízejte je,
  • zeleň je nezbytnou součástí každého parku, neničte ji, prosím,
  • vybavení parku je tu pro všechny, chovejte se k němu prosím tak, aby nám vydrželo co nejdéle.

Starý židovský hřbitov je opět pietním místem


Starý židovský hřbitov je opět pietním místem Starý židovský hřbitov je opět pietním místem

Další zprávy /