Dnes
Teplota: 11.6 °C

Neděle, 26.3.2017Náchodsko - Dopravní situace bude znovu složitá

Náchodsko - Dopravní situace bude znovu složitá


V pondělí 27.3. 2017 začne v Náchodě plánovaná II. etapa rekonstrukce mezinárodní silnice I/33. Stavební práce navážou na již opravené úseky v roce 2016.

Opravy budou podle časových harmonogramů pokračovat na obou koncích již rekonstruované komunikace a měly by být ukončeny v listopadu 2017. Stavebníci jednak dokončí úsek v Bělovsi od obchodního domu Penny až po firmu Ametek, dále pak budou na opačné straně směrem na Hradec Králové a Nové Město nad Metují opravovat úsek od okružní křižovatky Slávie až po ulici Českoskalická (u Hotelu Hynek) a následně pak odtud až k ulici U Cihelny.

Objízdné trasy vedou po různých komunikacích pro nákladní vozidla, osobní vozy a autobusy linkové dopravy. Některé ulice se opět stanou jednosměrnými, znovu bude změněna přednost jízdy na Kladské ulici směrem na Hronov a od Hronova, kdy budou muset dát řidiči jedoucí tímto směrem přednost automobilům jedoucím od Polska a na Polsko.

Pro nákladní vozy jedoucí od Hradce Králové směrem na Polsko povede trasa městem Náchod podél opravovaných úseků. Kamiony a náklaďáky projedou ve značeném koridoru až ke státní hranici.  Nákladní automobily jedoucí od Polska budou odkláněny vpravo na Kladskou ulici vedoucí od Broumova až k okružní křižovatce Itálie. Odtud objízdná trasa povede stejně jako v minulých letech po silnici I/14 přes Dolní Radechovou, Horní Radechovou a Červený Kostelec na Trutnov. Dopravní značení bude viditelně a srozumitelně umístěno po celé trase objížďky. Pokud nákladní auta nebudou značení respektovat, čekají je za porušení citelné sankce.

Osobní doprava ve směru od Hradce Králové a Nového Města nad Metují bude vedena městem podél stavby až ke hranici stejnou trasou jako doprava nákladní, ale řidiči osobních aut budou moci využít ve větší míře i okolní ulice. Osobní doprava ve směru od Broumova a od státní hranice s Polskem povede opět, stejně jako nákladní, po Kladské ulici, až k okružní křižovatce Itálie, odtud pod viadukt, přes okružní křižovatku Čedok na Pražskou ulici až k okružní křižovatce Slávie. Řidiči pokračující směrem na Hradec Králové a Nové Město nad Metují zabočí doprava směrem k centru a budou se dál řídit dopravním značením, které je dovede na ulici Komenského a Českoskalickou, na jejímž konci se napojí na výjezd z města na Pražské ulici. Autobusová doprava bude víceméně kopírovat dopravu osobní, pouze budou změněny zastávky.

Podrobné trasy objížděk  a uzavírek, i jejich časový harmonogram, najdete například zde: Průtah Náchoda http://www.prutahnachoda.cz/

Upozorňujeme řidiče, aby důsledně dbali pokynů policistů i pracovníků stavby, dodržovali dopravní značení a jezdili pouze po silnicích, kde budou mít jízdu dovolenu. V případě jízdy do zákazů a porušování těchto nařízení se dočkají od policistů nulové tolerance  a sankcí v horní části sazeb.

Zvýšený dohled policisté na základě zkušeností plánují také na silnicích mezi Červeným Kostelcem, Červenou Horou, Žernovem a Českou Skalicí, kudy si při minulých objížďkách zkracovali trasu objížďky přes Trutnov řidiči tranzitní kamionové dopravy. Ta bude mít na těchto silnicích průjezd zakázán. Po celé délce objízdných tras pak budou policisté měřit rychlost vozidel, na některých úsecích budou mít pro větší bezpečnost obyvatel nákladní vozy nejvyšší povolenou rychlost dočasně sníženou.

Pro lepší přehlednost na celé objízdné trase oproti předchozí etapě přibylo téměř 200 tabulek dopravního značení. Na řidiče, cyklisty i chodce policisté apelují s výzvou maximální ohleduplnosti vůči ostatním účastníkům silničního provozu. Při zajišťování bezpečnosti a plynulosti dopravy budeme úzce spolupracovat se všemi dotčenými aktéry (vlastníky komunikace, městem, pracovníky stavby, úřady) i občany, abychom všem co nejvíce ulehčili dopravní komplikace.

 

Informace o dopravní situaci ve městě a postupu rekonstrukce najdete také na následujících serverech:

Informace Městského úřadu Náchod o zahájení další etapy opravy průtahu městem

http://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/doprava/zpravodajstvi-detail.asp?id=4305

Informační web zřízený Městským úřadem Náchod

http://www.prutahnachoda.cz/

Dopravní situace v Náchodě z pohledu webkamer

https://mestonachod.cz/zpravodajstvi/kamery/

Informační server Policie ČR

http://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=22253028&docType=ART

 

S pozdravem

 

por. Mgr. Eva Prachařová

komisař

Opravy budou podle časových harmonogramů pokračovat na obou koncích již rekonstruované komunikace a měly by být ukončeny v listopadu 2017. Stavebníci jednak dokončí úsek v Bělovsi od obchodního domu Penny až po firmu Ametek, dále pak budou na opačné straně směrem na Hradec Králové a Nové Město nad Metují opravovat úsek od okružní křižovatky Slávie až po ulici Českoskalická (u Hotelu Hynek) a následně pak odtud až k ulici U Cihelny.

Objízdné trasy vedou po různých komunikacích pro nákladní vozidla, osobní vozy a autobusy linkové dopravy. Některé ulice se opět stanou jednosměrnými, znovu bude změněna přednost jízdy na Kladské ulici směrem na Hronov a od Hronova, kdy budou muset dát řidiči jedoucí tímto směrem přednost automobilům jedoucím od Polska a na Polsko.

Pro nákladní vozy jedoucí od Hradce Králové směrem na Polsko povede trasa městem Náchod podél opravovaných úseků. Kamiony a náklaďáky projedou ve značeném koridoru až ke státní hranici.  Nákladní automobily jedoucí od Polska budou odkláněny vpravo na Kladskou ulici vedoucí od Broumova až k okružní křižovatce Itálie. Odtud objízdná trasa povede stejně jako v minulých letech po silnici I/14 přes Dolní Radechovou, Horní Radechovou a Červený Kostelec na Trutnov. Dopravní značení bude viditelně a srozumitelně umístěno po celé trase objížďky. Pokud nákladní auta nebudou značení respektovat, čekají je za porušení citelné sankce.

Osobní doprava ve směru od Hradce Králové a Nového Města nad Metují bude vedena městem podél stavby až ke hranici stejnou trasou jako doprava nákladní, ale řidiči osobních aut budou moci využít ve větší míře i okolní ulice. Osobní doprava ve směru od Broumova a od státní hranice s Polskem povede opět, stejně jako nákladní, po Kladské ulici, až k okružní křižovatce Itálie, odtud pod viadukt, přes okružní křižovatku Čedok na Pražskou ulici až k okružní křižovatce Slávie. Řidiči pokračující směrem na Hradec Králové a Nové Město nad Metují zabočí doprava směrem k centru a budou se dál řídit dopravním značením, které je dovede na ulici Komenského a Českoskalickou, na jejímž konci se napojí na výjezd z města na Pražské ulici. Autobusová doprava bude víceméně kopírovat dopravu osobní, pouze budou změněny zastávky. Podrobné trasy objížděk  a uzavírek, i jejich časový harmonogram, najdete například zde: Průtah Náchoda<http://www.prutahnachoda.cz/>

Upozorňujeme řidiče, aby důsledně dbali pokynů policistů i pracovníků stavby, dodržovali dopravní značení a jezdili pouze po silnicích, kde budou mít jízdu dovolenu. V případě jízdy do zákazů a porušování těchto nařízení se dočkají od policistů nulové tolerance  a sankcí v horní části sazeb.

Zvýšený dohled policisté na základě zkušeností plánují také na silnicích mezi Červeným Kostelcem, Červenou Horou, Žernovem a Českou Skalicí, kudy si při minulých objížďkách zkracovali trasu objížďky přes Trutnov řidiči tranzitní kamionové dopravy. Ta bude mít na těchto silnicích průjezd zakázán. Po celé délce objízdných tras pak budou policisté měřit rychlost vozidel, na některých úsecích budou mít pro větší bezpečnost obyvatel nákladní vozy nejvyšší povolenou rychlost dočasně sníženou.

Pro lepší přehlednost na celé objízdné trase oproti předchozí etapě přibylo téměř 200 tabulek dopravního značení. Na řidiče, cyklisty i chodce policisté apelují s výzvou maximální ohleduplnosti vůči ostatním účastníkům silničního provozu. Při zajišťování bezpečnosti a plynulosti dopravy budeme úzce spolupracovat se všemi dotčenými aktéry (vlastníky komunikace, městem, pracovníky stavby, úřady) i občany, abychom všem co nejvíce ulehčili dopravní komplikace.

 

Informace o dopravní situaci ve městě a postupu rekonstrukce najdete také na následujících serverech:

Informace Městského úřadu Náchod o zahájení další etapy opravy průtahu městem

https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=4305<https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=4305Informa%C4%8Dn%C3%AD>

Informační web zřízený Městským úřadem Náchod

http://www.prutahnachoda.cz/

Dopravní situace v Náchodě z pohledu webkamer

https://mestonachod.cz/zpravodajstvi/kamery/

Informační server Policie ČR

http://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=22253028&docType=ART

 

S pozdravem

 

por. Mgr. Eva Prachařová

komisař

+420 974 534 207<tel:+420974534207>

+420 724 183 755<tel:+420724183755>

krph.tisk.na@pcr.cz<mailto:krph.tisk.na@pcr.cz>

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Kancelář ředitele krajského ředitelství

Oddělení tisku a prevence

Ulrichovo nám. 810

501 01 Hradec Králové


Průtah Náchoda Průtah Náchoda

Další zprávy /