Dnes
Teplota: -0.1 °C

Čtvrtek, 11.2.2021Kladské pomezí pracuje na nové marketingové strategii

Kladské pomezí pracuje na nové marketingové strategii


Jedním z důležitých momentů loňského roku bylo zahájení přípravy nové marketingové strategie pro destinaci Kladské pomezí na období 2021-2025. Jejím hlavním cílem je dosažení společné, jasně čitelné marketingové komunikace regionu. Zpracovatelkou je paní Nora Dolanská, zkušená manažerka, která má bohatou praxi napříč službami cestovního ruchu u nás i v zahraničí.

Kladské pomezí, o.p.s. je neziskovou organizací, která již více než 20 let zajišťuje aktivity destinačního managementu a podporuje trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu v našem regionu. V posledních deseti letech bylo prostřednictvím jednotné marketingové komunikace společnosti investováno do rozvoje regionu více než 23 milionů korun, což se projevilo v navýšení počtu přenocování, který se od roku 2013 více než zdvojnásobil.

Na podzim loňského roku byla během on-line setkání s více než dvěma desítkami regionálních aktérů cestovního ruchu poprvé projednána analytická část připravované strategie na nacházející pětileté období. Mezi její hlavní myšlenky patří propojení značky s výrazným krajinným prvkem, intenzivnější spolupráce s Polskem či přesah do sousedních regionů. Díky tomu bude zajištěn progresivnější marketing, který by měl turistickou oblast Kladské pomezí dostat do širšího povědomí v celé republice a oslovit mladší generaci.

Dokument byl diskutován také v rámci pracovní skupiny složené ze zástupců samospráv, podnikatelů a neziskového sektoru. Na základě dotazníkového šetření, provedeného mezi několika desítkami poskytovatelů služeb v cestovním ruchu, byly do analytické části doplněny údaje za rok 2020. To umožní reflektovat aktuální změny způsobené koronavirovou krizí.

Konečné projednání strategie proběhne v průběhu února a do konce prvního pololetí letošního roku dojde k jejímu schválení.

 


Kladské pomezí pracuje na nové marketingové strategii Kladské pomezí pracuje na nové marketingové strategii

Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 15. 2. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–12.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–12.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00-12.00 pouze klienti objednaní emailem, telefonicky
       13.00-17.00 bez objednání
   út    8.00-12.00 pouze klienti objednaní emailem, telefonicky
   st    8.00-12.00 pouze klienti objednaní emailem, telefonicky
       13.00-17.00 bez objednání
   čt    8.00-12.00 pouze klienti objednaní emailem, telefonicky
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00-13.00
   út    pouze klienti objednaní online
   st    12.00-17.00
   čt    pouze klienti objednaní online
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.