Dnes
Teplota: 10.4 °C

Pondělí, 13.12.2021Rozpočet města Náchoda pro rok 2022 jednomyslně schválen

Rozpočet města Náchoda pro rok 2022 jednomyslně schválen


Zastupitelé města Náchoda dnes schválili na svém jednání rozpočet města na rok 2022 a to jednomyslně, tj. 25 hlasy z celkového počtu 25 přítomných zastupitelů (2 omluveni). V příštím roce bude město hospodařit s rozpočtem ve výši 633 mil. Kč, což je opět historicky nejvyšší suma zahrnující kapitálové investice v celkové výši  212,9 mil. Kč. Dalších cca 50 mil. Kč je určeno na realizaci oprav. Pro rok 2023 navíc zastupitelé schválili, že objem nových investic nepřekročí částku 75 mil. Kč.

Oproti roku 2021 očekáváme nárůst běžných výdajů o 10 % a pokles investic o necelá 2 %, což je nárůst celkem o cca 8 %. Na obsluhu dluhu se plánováno zhruba 15 mil. Kč, což představuje přibližně dvojnásobek oproti roku 2021. Tento nárůst má dva důvody. Jednak město načerpá 40 mil. Kč nového úvěru na nákup lázní a i dále v roce 2022 bude pokračovat v čerpání úvěrů na financování plánovaných investičních akcí. Do obsluhy dluhu se zcela zásadně promítne navýšení úrokových sazeb, jako důsledek zvýšení základní sazby ČNB, od které se odvíjí hodnota 1M PRIBOR, který je základem pro úročení úvěrů města. Současně je vytvořena generální rezerva v objemu 5,8 mil. Kč, která je prioritně určena pro případný další růst úroků a cen energií.

Stejně jako v letošním roce čeká Náchod řada investičních akcí za bezmála 213 mil. Kč na rozvoj města a potřeb jeho obyvatel. Investiční výdaje jsou financovány z vlastních zdrojů​​​ (83 931 tis. Kč) a z poskytnutých úvěrů​​ (129 000 tis. Kč). Jsou mezi nimi i investice, jejichž realizace byla zahájena v letošním roce a jejich dokončení je plánováno v roce 2022.

„Mezi největší plánované investice patří výstavba spolkového domu (63 mil. Kč), realizace oprav komunikace Náchod-Jizbice​ (​​​​21 338 tis. Kč - úpravy navazující na opravu komunikace plánované Královéhradeckým krajem), vybudování přírodovědné stanice ve Středisku volného času Déčko (12 mil. Kč) nebo revitalizace parku ve starých lázních (10,8 mil. Kč). Opět nebudou chybět opravy místní komunikací jako např. v ulici U Zbrojnice nebo v ulici Řezníčkova spojená s úpravou parkování a řada dalších," upřesnil starosta Náchoda Jan Birke.

Bezmála 93 mil. Kč je určeno v příštím roce také na rozdělení dotací vlastním a cizím organizacím (zhruba 15 % všech výdajů). Oproti minulému roku dochází k mírnému růstu o cca 400 tis. Kč.

 

 


Rozpočet města Náchoda pro rok 2022 jednomyslně schválen Rozpočet města Náchoda pro rok 2022 jednomyslně schválen

Rozpočet města Náchoda pro rok 2022 jednomyslně schválen Rozpočet města Náchoda pro rok 2022 jednomyslně schválen

Další v galerii 3

Další zprávy /