Dnes
Teplota: 6.5 °C
logo

Aktualizace plánů ÚSES správního obvodu ORP Náchod

CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0008012

Cíle projektu:

Vytvořit jednotnou koncepci vymezení systému ÚSES všech hierarchických úrovní pro celé ORP (mimo velkoplošně zvláště chráněné území vč. jejich ochranných pásem). Nový plán ÚSES přinese zpřesněné vymezení skladebních prvků všech hierarchických úrovní při zajištění koordinace s ostatními funkcemi území a vzájemné provázanosti prvků uvnitř i vně řešeného území. Návrh bude kombinací kvalitního koncepčního vymezení přírodě blízkých ekosystémů udržující přírodní rovnováhu a komplexního řešení systému na podkladech zásad územního rozvoje, územních plánů, pozemkových úprav atd.

Výstupy projektu:

Aktualizace plánů ÚSES a problémová mapa spolu s GIS databází budou zpracovány v rozsahu všech katastrálních území obcí náležejících do území ORP Náchod, mimo velkoplošně zvláště chráněné území, tj. CHKO Broumovsko včetně jeho ochranného pásma, to znamená na ploše 22 337 ha.