Úterý, 9.11.2021Revolution Train.

Revolution Train.


Protidrogový vlak  je unikátní projekt protidrogové prevence založený na smyslovém prožitku a interaktivitě.

Městská policie Náchod v loňském roce přijala výzvu realizátorů projektu ke spolupráci. Dva strážníci byli vysláni na školení, aby se mohli stát průvodci návštěvníků vlaku a případně pokračovat na projektu v podobě návazného programu. Cílem prohlídky je zapůsobit především na děti a pomoci jim uvědomit si negativní stránky a mnohdy i fatální důsledky užívání návykových látek.   Program všechny návštěvníky zaujal a byl velmi kladně hodnocen.

 

 


Další zprávy /