Dnes
Teplota: 14.0 °C

Středa, 11.3.2020V Náchodě zasedl krizový štáb a projednal aktuální situaci a opatření proti šíření koronaviru

V Náchodě zasedl krizový štáb a projednal aktuální situaci a opatření proti šíření koronaviru


Dnes v podvečer se v prostorách náchodské radnice sešli členové Krizového štábu města Náchoda (vedení města, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Náchod a členové stálé pracovní skupiny krizového štábu), dále pak pozvaní hosté - velitel Městské policie Náchod, zástupci společnosti innogy - náchodské teplárny, vedoucí odboru školství a vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Náchod, ředitel Technických služeb Náchod, ředitelka Sportovních zařízení města Náchoda a zástupce společnosti CDS Náchod (MHD).

Starosta Náchoda Jan Birke svolal jednání v souvislosti s vydaným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

 

Z dnešního jednání vyplynula následující opatření:

  • Rada města Náchoda rozhodla již dnes o přerušení provozu Střediska volného času Déčko, Náchod, s platností od 12. 3. 2020 a Základní umělecké školy, Náchod, od 16. 3. 2020 až do odvolání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
  • mateřské školy v tuto chvíli Město Náchod jako zřizovatel uzavírat nebude (potenciálně se týká cca 600 dětí)
  • Město Náchod připravuje nákup dezinfekce a ochranných prostředků dle jednotlivých požadavků organizací zřízených městem a spolupracujících organizací (VaK Náchod, a.s., CDS Náchod, s.r.o., innogy - Teplárna Náchod)
  • uzavření škol se od pondělí 16. 3. 2020 dotkne cca 1800 žáků, institut ošetřování bude platit v našem okrese od 16. 3. 2020 (po skončení jarních prázdnin)
  • Krizový štáb kromě aktuální situace ve školství projednal velmi detailně aktuální situaci v oblasti sociálních služeb a zařízeních zřizovaných městem Náchod jako Městské středisko sociálních služeb Marie a Pečovatelská služby

Rada města Náchoda rozhodne během zítřka, tj.  12. 3. 2020, svým usnesením o uzavření krytého plaveckého bazénu (od čtvrtka 12. 3. 2020 od 13:30 hod.), Náchodského komunitního centra, zrušení konání veřejných akcí v Městské knihovně Náchod (půjčování knih bez omezení), uzavření zimního stadionu pro veřejnost a Kina Vesmír pro veškerou projekci s okamžitou platností až do odvolání.

Představenstvo akciové společnosti Beránek Náchod současně rozhodne o zrušení veškerých veřejných akcí v Městském divadle Dr. J. Čížka.

V tuto chvíli nebude omezena provozní doba Městského úřadu v Náchodě, pro zaměstnance budou zajištěny ochranné pomůcky.

Veškeré informace budou i nadále aktualizovány a další jednání krizového štábu se uskuteční v úterý 17. 3. 2020 v 13 hodin.


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /